A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei

 

 

 

Melléklet száma
  Szabályzat címe
  Elfogadás / módosítás
 
     

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

  2023. január 19.  
  1. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendje   2022. december 15.  
  2. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem organogramja   2022. december 20.  
  3. számú melléklet    A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata   2022. május 25.  
  4. számú melléklet  

A Pécs Tudományegyetemfoglalkoztatási követelmény-rend szere

 

2022. október 27.

 
  5. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

 

2023. január 19.

 
  6. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

 

2023. január 19.

(részben 19.08.21. és 19.09.01.)

 

 
             
  7/a. számú melléklet  

A felsőfokú szakképzés, alapképzés, valamint egységes, osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

  2023. január 19.  
             
  7/b. számú melléklet   A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi rendje a Pécsi Tudományegyetemen   2023. január 19.  
  7/c. számú melléklet   A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen   2020. december 3.  
  8. számú melléklet    A Pécsi Tudományegyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzata   2020. január 23.  
  9. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem intézményfejlesztési terve 2021-2024

  2021. március 26.  
  10. számú melléklet  

A gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen

Melleklet 2-5:

  Hatályon kívül 2019. május 23. napjától  
  11. számú melléklet  

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjéről szóló szabályzat

  2019. november 28.  
  12. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem iratkezelési szabályzata

 

2023. január 1.

 
  13. számú melléklet   A Pécsi Tudomány egyetem doktori szabályzata   2022. szeptember 22.  
  14. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeumának Szervezeti és Működési Szabályzata   2007. október 25.
hatálytalan: 2022. június 23-tól
 
  15. számú melléklet   Az egyetemi ünnepségek és megemlékezések rendjéről   2009. május 14  
  16. számú melléklet   Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról   2022. június 1.  
  17. számú melléklet    A Gazdasági Tanács ügyrendje   Hatáyon kívül 2019. május 23. napjától  
  18. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetemen működő bizottságok összetételéről, működéséről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat 

 

2022. szeptember 21.

 
  19. számú melléklet    A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   Hatáyon kívül 2014. november 15. napjától  
  20. számú melléklet    Az Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata   2022. november 1.  
  21. számú melléklet    Az Általános Orvostudományi Kar szervezeti és működési szabályzata   2022. december 15.  
  22. számú melléklet  

 A Bölcsészettudományi Kar szervezeti és működési szabályzata

BTK SZMSZ organogram (2022.09.01)

  2020. augusztus 1.  
  23. számú melléklet    Az Egészségtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata
Az Egészségtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata (2022. augusztus 1-től)
  2021. július 22.  
  24. számú melléklet  

A Gyógyszerésztudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

  2022. december 15.  
  25. számú melléklet  

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szervezeti és működési szabályzata

1. sz. melléklet - KPVK Organogram  érvényes: 2021.06.16-tól

  2022. október 27.  
  26. számú melléklet    A Közgazdaságtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata   2022. július 1.  
  27. számú melléklet    A Művészeti Kar szervezeti és működési szabályzata   2021. december 16.  
  28. számú melléklet   A Műszaki és Informatikaai Kar szervezeti és működési szabályzata   2022. december 15.  
  29. számú melléklet   A Természettudományi Kar szervezeti és működési szabályzata   2023. január 19.  
  31. számú melléklet    A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási Szabályzat   2007. október 25.  
  32. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata

 

2023. január 19.

 
  34. számú melléklet    A Szentágothai János Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. október 1.  
  36. számú melléklet    Szabályzat a tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységről a Pécsi Tudományegyetemen   2017. február 9.  
  37. számú melléklet    A Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata   2023. január 19.  
  38. számú melléklet   A PTE Egyetemi Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata  

2022. december 15.

 
  39. számú melléklet    Az Egyetemi Levéltár szervezeti és működési szabályzata   2022. december 15.   
  40. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

  2018. június 22.
hatályon kívül 2019. december 1. napjától
 
  41. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Belső Kontroll Kézikönyve

  2016. december 15.  
  42. számú melléklet   A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje a Pécsi Tudományegyetemen   2016. december 15.  
  43. számú melléklet   Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzata   2020. október 2.  
  44. számú melléklet    Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács szervezeti és működési szabályzata   2006. szeptember 28.
hatálytalan: 2022. június 23-tól
 
  45. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének Szervezeti és Működési Szabályzata

 A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

2014. február 13.

2021. május 1.

 
  46. számú melléklet  

 Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

 

2023. január 19.

 
  47. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem beruházási szabályzata

  2015. november 12.  
  48. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem habilitációs szabályzata   2013. augusztus 1.   
  49. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata

  2015. november 12.  
  50. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata   2021. december 16.  
  51. számú melléklet   Az Idegen Nyelvi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2019. március 21.
2021. július 1. napjától hatályon kívül
 
  52. számú melléklet     2021. október 1.  
  53. számú melléklet     2021. október 1.  
  54. számú melléklet   A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2020. május 1.  
  55. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Ombudsmanról szóló Szabályzata   2020. június 19.  
  56. számú melléklet   Az Egészségügyi Adatelemző, Adathasznosítási, valamint Okoseszköz- és Technológia Fejlesztő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2020. október 1.  
  57. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. január 1.  
  58. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata   2022. január 19.  
  59. számú melléklet   Pécsi Tudományegyetem oktatói-kutatói-tanári Teljesítményértékelési Rendszere   2022. július 1.  
  60. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. október 1.  
  61. számú melléklet   A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. október 1.  

 

BTK SZMSZ organogram

You shall not pass!