A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei

 

 

 

Melléklet száma
  Szabályzat címe
  Hatályba lépés / módosítás / hatályon kívül helyezés
 
     

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

 

2024. július 1.

 
  1. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendje   2022. december 15.  
  2. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem organogramja   2024. szeptember 1.  
      A Pécsi Tudományegyetem organogramja   2024. július 1.  
  3. számú melléklet    A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata   2022. május 25.  
  4. számú melléklet  

A Pécs Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

 

2024. július 1.

 
  5. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

 

2024. július 1.

 
             
  6. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

 

2024. július 1.

 
             
  7/a. számú melléklet  

A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

  2024. július 1.  
             
  7/b. számú melléklet   A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi rendje a Pécsi Tudományegyetemen   2024. jülius 1.  
             
  7/c. számú melléklet   A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen   2020. december 3.  
  8. számú melléklet    A Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzata   2023. március 30.  
  9. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Terve 2021-2024

  2021. március 26.  
  10. számú melléklet  

A gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen

  Hatályon kívül 2019. május 23-tól  
  11. számú melléklet  

Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjéről szóló szabályzat

  2019. november 28.  
  12. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

 

2024. január 1.

 
  13. számú melléklet   A Pécsi Tudomány egyetem doktori szabályzata   2024. március 28.  
  14. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeumának Szervezeti és Működési Szabályzata   Hatályon kívül 2022. június 23-tól
 
  15. számú melléklet   Az egyetemi ünnepségek és megemlékezések rendjéről   2009. május 14  
  16. számú melléklet   Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról   2024. április 8.  
  17. számú melléklet    A Gazdasági Tanács ügyrendje   Hatályon kívül 2019. május 23-tól  
  18. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetemen működő bizottságok összetételéről, működéséről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat 

 

2023. május 04.

 
  19. számú melléklet    A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   Hatályon kívül 2014. november 15-től  
  20. számú melléklet    Az Állam- és Jogtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. november 1.  
  21. számú melléklet  

 Az Általános Orvostudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

  2024. május 20.  
  22. számú melléklet  

 A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

  2024. július 1.  
  23. számú melléklet   Az Egészségtudományi Kar Szervezeti és Működési szabályzata   2024. július 1.  
  24. számú melléklet  

A Gyógyszerésztudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

  2022. december 15.  
  25. számú melléklet  

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Szervezeti és Működési Szabályzata

  2024. február 12.  
  26. számú melléklet    A Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata   2024. április 8.  
  27. számú melléklet    A Művészeti Kar Szervezeti és Működési Szabályzata   2024. május 20.  
  28. számú melléklet   A Műszaki és Informatikaai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. december 15.  
  29. számú melléklet   A Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata   2024. május 20.  
  31. számú melléklet    A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási Szabályzat   2007. október 25.  
  32. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata

 

2024. július 1.

 
  34. számú melléklet    A Szentágothai János Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata  

2024. július 1.

 
  36. számú melléklet    Szabályzat a tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységről a Pécsi Tudományegyetemen   2024 július 1.  
  37. számú melléklet    A Klinikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata  

2024. július 1.

 
  38. számú melléklet   A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Szervezeti és Működési Szabályzata  

2024. január 1.

 
  39. számú melléklet    Az Egyetemi Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. december 15.   
  40. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

  Hatályon kívül 2019. december 1-től  
  41. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Belső Kontroll Kézikönyve

  • 1. sz. melléklet - Feljegyzés az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálásáról
  • 2. sz. melléklet - Lehetséges kockázati tényezők mintatáblázata
  • 3. sz. melleklet - kockazatkezelesi módszertan mintatáblázata
  • 4. sz. melléklet - Ellenőrzési nyomvonal minta
  • 5. sz. melléklet - Indikátor mintatáblázat a szervezeti célok elérésének monitoringjához
  • 6. sz. melléklet - Nyilatkozat a belső kontrollrendszer működtetéséről
  • 7. sz. melléklet - Nyilatkozat a belső kontrollrendszer működtetéséről
  Hatályon kívül 2023. június 30-tól  
  42. számú melléklet   A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje a Pécsi Tudományegyetemen   2016. december 15.  
  43. számú melléklet   Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzata   2020. október 2.  
  44. számú melléklet    Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata   Hatályon kívül 2022. június 23-tól  
  45. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

2021. május 1.

 
  46. számú melléklet  

 A Pécsi Tudományegyetem szerződéskötési és kötelezettségvállalási rendjéről szóló szabályzata

 

2024. július 1.

 
  47. számú melléklet  

A Pécsi Tudományegyetem beruházási és felújítási szabályzata

  2015. november 12.  
  48. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem habilitációs szabályzata   2013. augusztus 1.   
  49. számú melléklet  

Munkavédelmi szabályzat

  2015. november 12.  
  50. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata   2021. december 16.  
      Pedagógusképző Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2024. szeptember 1.  
  51. számú melléklet   Az Idegen Nyelvi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   Hatályon kívül 2021. július 1-től  
  52. számú melléklet     2021. október 1.  
  53. számú melléklet     2021. október 1.  
  54. számú melléklet   A Grastyán Endre Transzlációs Kutatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2023. április 1.  
  55. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Ombudsmanról szóló Szabályzata   2020. június 19.  
  56. számú melléklet   Az Egészségügyi Adatelemző, Adathasznosítási, valamint Okoseszköz- és Technológia Fejlesztő Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2020. október 1.  
             
  57. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem Digitális Oktatás- és Tanulástámogató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. január 1.  
  58. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata   2024. július 1.  
  59. számú melléklet   A Pécsi Tudományegyetem oktatói-kutatói-tanári Teljesítményértékelési Rendszere   2024. július 1.  
  60. számú melléklet   A Virológiai Nemzeti Laboratórium Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. október 1.  
  61. számú melléklet   A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. október 1.  
  62. számú melléklet   A Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium Szervezeti és Működési Szabályzata   2023. március 31.  
  63. számú melléklet   A Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium Szervezeti és Működési Szabályzata   2024. április 8.  

 

 

You shall not pass!