A Pécsi Tudományegyetem hatályos egyéb szabályzatai

  Sorszám
  Szabályzat címe
  Elfogadás / módosítás
 
  1.   A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről szóló szabályzata   2008. február 28.  
  2.   A Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata   2021. június 17.   
  3.   A Pécsi Tudományegyetem ERASMUS szabályzata és mellékletei   2019. február 08.  
  4.  

Pécsi Diplomások Köre szabályzata

  2014. február 13.  
  5.   A Pécsi Tudományegyetem Média Kódexe   2007. október 25.  
  6.  

A Pécsi Tudományegyetem pénztári és pénzkezelési szabályzata

  2019. június 27.  
  7.   A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzata   2020. december 03.  
  8.   A Pécsi Tudományegyetem Információbiztonsági politikája   2009. december 10.  
  9.  

A Pécsi Tudományegyetem környezetvédelmi szabályzata

   2019. november 28.  
  10.   A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata    2017. január 1.
Hatályát vesztette 2017. december 14-től
 
  12.   A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak térítési szabályzata    2021. február 23.  
  13.  

 

 

   2018. december 20.  
  13/a  

A Pécsi Tudományegyetem informatikai üzemeltetési szabályzata

  2008. május 8.
Hatályát vesztette 2017. május 25-től
 
  14.   A Pécsi Tudományegyetem informatikai biztonsági szabályzata   2008. június 26.
Hatályát vesztette 2017. május 25-től
 
  15.  

A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata

 

2017. február 9.

2017. szeptember 28.

 

 
  16.   A szaklétesítés és szakindítás rendje, valamint az oktatási együttműködések és a szakok belső minőségellenőrzésének alapvető szabályai a Pécsi Tudományegyetemen   2021. jülius 22.   
  17.   A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata  

2012. május 24. Hatályát vesztette 2015. április 1-től

.

 
  18.    A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata   2003. október 30.  
  19.   A Pécsi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzata   2015. november 12.  
  20.    A Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló szabályzat   2002. október 30.
Hatályát vesztette
 
  21.   Szabályzat a Pécsi Tudományegyetemen folyó kutatómunka és tudományos minősítések megszerzésének támogatásáról   2002. március 28.  
  22.  

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

  2018. január 1.  
  23.    A Pécsi Tudományegyetem talár szabályzata   2002. szeptember 26.  
  24.   

A Pécsi Tudományegyetem önköltségszámítási szabályzata

  2018. június 21.  
  25.   

A Pécsi Tudományegyetem Eszközök és források értékelési szabályzata

 

  2018. július 19.  
  26.   

A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

  2016. június 23.  
  27.    A Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Szenátusának szervezeti és működési rendje   2000. december 21.  
  28.   A Pécsi Tudományegyetem rendészeti és vagyonvédelmi szabályzata   2015. november 12.  
  29.   

A Pécsi Tudományegyetem Tűzvédelmi szabályzata

  2015. november 12.  
  30.   

 A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata

  2019. november 28.  
  31.  

A Pécsi Tudományegyetem kegyeleti szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem kegyeleti szabályzata

 

2021. január 01.

2000. május 17.

 
  32.    A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Gyűjtemény Alapító Okirata   2009. június 18.  
  33.    A Pécsi Tudományegyetem közalkalmazotti Szabályzata   2006. szeptember 28.  
  34.  

 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjéről szóló szabályzat

  2018. június 21.  
  35.    A Pécsi Tudományegyetem számviteli politikája   2018. július 19.  
  36.   

 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata

   2016. január 1.  
  37.    A Pécsi Tudományegyetem szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata    2020. október 1.  
  38.    A Pécsi Tudományegyetem Szabályzata a hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról    2020. június 17.  
  39.    A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a tanulmányi rendszerről    2017. december 14.  
  40.    A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata   2011. november 10.
A Pécsi Tudományegyetem minőségirányítási szabályzata
Hatályon kívül helyezte 2018. febtuár 08. naptól
 
  41.    Pécsi Tudományegyetem - A minőségfejlesztési program alapelvei, 2012. évi kiemelt feladatai    2011. november 10.
A Pécsi Tudományegyetem minőségirányítási szabályzata
Hatályon kívül helyezte 2018. febtuár 08. naptól
 
  42.   Pécsi Tudományegyetem Fenntartható Fejlődési Stratégia    2008. június. 26  
  43.  

 Pécsi Tudományegyetem Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégia

   2011. december 15.  
  44.   A Pécsi Tudományegyetem Pályázati szabályzata    2019. február 08.  
  45.   A Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színház Szervezeti és Működési Szabályzata    2011. szeptember 29.  
  46.   A Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata    2012. március 22.  
  47.   A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról    2021. április 15.  
  48.   A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya    2021. április 16.  
  49.   A Pécsi Tudományegyetem Létesítményi Sugárvédelmi szabályzata    2019. november 29.  
  50.   A Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Hálózat és Idegennyelvi Koordinációs Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata    2013. december 19.  
  51.  

A Pécsi Tudományegyetem a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata 

  2015. december 17.  
  52.  

A Pécsi Tudományegyetem Távközlési Szabályzata

  2015. december 17.  
  53.  

A PTE Működési engedélye

  2017.06.13  
  54.  

A PTE Képzési Programja

 

2021. június 16.

 
  55.  

A Pécsi Tudományegyetem információátadási szabályzata

  2017. december 14.  
  56.  

A Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési szabályzata

  2017. december 14.  
  57.   A Pécsi Tudományegyetem Szakkollégiumi Szabályzata   2018. december 20.  
  58.   A Pécsi Tudományegyetem minőségirányítási szabályzata   2018. február 08.  
  59.   A Pécsi Tudományegyetem fenntartásában működő szakképző intézmények Foglalkoztatási Szabályzata   2020. július 01.  
You shall not pass!