A Pécsi Tudományegyetem hatályos egyéb szabályzatai

  Sorszám
  Szabályzat címe
  Hatályba lépés/ módosítás / hatályon kívül helyezés
 
  1.   A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről szóló szabályzata   2008. február 28.  
  2.   A Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata   2021. június 17.   
  3.   A Pécsi Tudományegyetem ERASMUS+ szabályzata   2019. február 8.  
  4.  

Pécsi Diplomások Köre szabályzata

  2014. február 13.  
  5.  

A Pécsi Tudományegyetem Média Kódexe

  2023. december 14.  
  6.  

A Pécsi Tudományegyetem pénztári és pénzkezelési szabályzata

 • 1. sz. melléklet - Egyetem bankszámlái
 • 2. sz. melléklet - Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • 3. sz. melléklet - Felelősségvállalási nyilatkozat (pénztáros, pénztár helyettes és egyéb pénzkezelő)
 • 4. sz. melléklet - Jegyzőkönyv (hamis pénz befizetése)
 • 5. sz. melléklet - Jegyzőkönyv (pénztári eltérés esetére)
 • 6. sz. melléklet - Jegyzőkönyv rovancsról
 • 7.sz. melléklet - Likviditási terv
 • 8.sz. melléklet - Megrendelő szigorú számadású nyomtatványokról
 • 9. sz. melléklet - Állandó / Ideiglenes bevételkezelő / Ellátmánykezelő hely bejelentése
 • 10. sz. melléklet - Jegyzőkönyv parkoló automata felnyitásáról
 • 11. sz. melléklet - Jelentés szigorú számadású nyomtatványokról
 • 12. sz. melléklet - Kérelem VIP, Intézményi kártya igényléséhez
 • 13. sz. melléklet - P1 Előleg igénylés elszámolása 
  Hatályon kívül 2022. április 14-tól  
  7.   A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzata   2020. december 3.  
  8.   A Pécsi Tudományegyetem Információbiztonsági politikája   Hatályon kívül 2022. június 30-tól  
  9.  

A Pécsi Tudományegyetem környezetvédelmi szabályzata

   2022. október 27.  
  10.   A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata   Hatályon kívül 2017. december 14-től  
  12.   A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak térítési szabályzata   2024. január 25.  
  13.  

 

 

   2022. július 1.  
  13/a  

A Pécsi Tudományegyetem informatikai üzemeltetési szabályzata

  Hatályon kívül 2017. május 25-től  
  14.   A Pécsi Tudományegyetem Informatikai Biztonsági Szabályzata   2022. július 1.  
             
  15.  

A Pécsi Tudományegyetem Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata

 

2022. szeptember 21.

 
             
  16.   A szaklétesítés és szakindítás rendje, valamint az oktatási együttműködések és a szakok belső minőségellenőrzésének alapvető szabályai a Pécsi Tudományegyetemen   2023. május 4.   
  17.   A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata  

Hatályon kívül 2015. április 1-től

 
  18.    A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmi szabályzata   Hatályon kívül 2022. június 23-tól  
  19.   A Pécsi Tudományegyetem Vagyongazdálkodási Szabályzata   2024. február 12.  
  20.    A Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló szabályzat   Hatályon kívül 2002. október 30-tól  
  21.   Szabályzat a Pécsi Tudományegyetemen folyó kutatómunka és tudományos minősítések megszerzésének támogatásáról   2002. március 28.  
             
  22.  

A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről, valamint egyéb, az egyetem tevékenységével összefüggő, kiküldetésnek nem minősülő külföldi utazásokról szóló szabályzata

  2018. január 1.  
             
  23.    A Pécsi Tudományegyetem talár szabályzata   2022. október 1.  
  24.   

A Pécsi Tudományegyetem önköltségszámítási szabályzata

 • 1. számú melleklet - A képzési önköltség számítása
 • 2. számú melléklet - Képzési önköltség kalkulációs lap
 • 3. számú melléklet - Egészségügyi ellátás önköltsége - esetszintű költségszámítás
 • 4. számú melléklet - Az esetszintű fedezet és eredményszámítás
  Hatályon kívül 2022. április 14-től  
  25.   

A Pécsi Tudományegyetem Eszközök és források értékelési szabályzata

 • 1. sz. mellékle - Leírási kulcsok jegyzéke
 • 2. sz. melléklet - Üzembehelyezési adatlap

 

  Hatályon kívül 2022. április 14-től  
  26.   

A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak selejtezéséről, belső hasznosításáról szóló szabályzata

  2016. június 23.  
  27.   A Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Szenátusának szervezeti és működési rendje   Hatályon kívül 2022. június 23-tól  
  28.  

A Pécsi Tudományegyetem Biztonsági Szabályzata

 

2024. február 12..

 
             
  29.   

A Pécsi Tudományegyetem Tűzvédelmi szabályzata

  2022. december 15.  
             
  30.   

 A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata

  2024. február 12.  
  31.  

A Pécsi Tudományegyetem kegyeleti szabályzata

 

2022. október 1.

 
  32.    A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Gyűjtemény Alapító Okirata   2009. június 18.  
  33.    A Pécsi Tudományegyetem közalkalmazotti Szabályzata   Hatályon kívül 2022. június 23-tól  
  34.  

 A Pécsi Tudományegyetem számlarendjéről szóló szabályzat

 • A Számlarend 1. melléklete (2018. június 21. )
 • A Számlarend 2. melléklete
  Hatályon kívül 2022. április 14-től  
  35.    A Pécsi Tudományegyetem számviteli politikája   Hatályon kívül 2022. április 14-től  
  36.   

 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata

 • 1.sz. melléklet: Leltárfelvételi módok
 • 2.sz. melléklet: Csoportos leltárfelelősségi megállapodás- MINTA
 • 3.sz. melléklet: Leltárfelelősségi megállapodás-MINTA
 • Leltárkezelői megbízás közalkalmazottak számára (L11)
 • Leltárkezelői megbízás visszavonása közalkalmazottak számára (L11v)
 • Leltárkezelői megbízás HÖK leltárkezelője számra (L12)
 • Leltárkezelői megbízás visszavonása HÖK leltárkezelője számra(L12v)
 • Leltárkezelői megbízás külső leltárkezelő számra (L13)
 • Leltárkezelői megbízás visszavonása külső leltárkezelő számra (L13v)
 • Kizárólagos személyi használatba, kezelésbe adás engedélyezése közalkalmazottak számára (L21)
 • Kizárólagos személyi használatba, kezelésbe adás engedélyezése HÖK tagja számára (L22)
 • Kizárólagos személyi használatba, kezelésbe adás engedélyezése külső személyi leltárfelelős számára számára (L23)
 • Leltári átadó-átvevő bizonylat Tárgyi eszkzök átadásához (L31)
 • Leltári átadó-átvevő bizonylat Munkahelyi készletek átadásához (L32)
 • Idegen eszközök átvétele – visszaadása (L41)
  Hatályon kívül 2022. április 14-től  
  37.    A Pécsi Tudományegyetem szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata   Hatályon kívül 2022. január 19-től  
  38.   A Pécs Tudományegyetem szabályzata A hallgatók egészségi és szakmai alkalmassági vizsgálatáról   2021. szeptember 23.  
  39.    A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a tanulmányi rendszerről   2017. december 14.  
  40.    A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata   Hatályon kívül 2018. febtuár 8-tól  
  41.    Pécsi Tudományegyetem - A minőségfejlesztési program alapelvei, 2012. évi kiemelt feladatai   Hatályon kívül 2018. febtuár 8-tól  
  42.   Pécsi Tudományegyetem Fenntartható Fejlődési Stratégia   2008. június. 26  
             
  43.  

 Pécsi Tudományegyetem Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégia

  2011. december 15.  
             
  44.   A Pécsi Tudományegyetem Pályázati és Projekt szabályzata   2022 deccember 15.  
  45.   A Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színház Szervezeti és Működési Szabályzata   2011. szeptember 29.  
  46.   A Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata   2022. december 15.  
  47.   A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a diákigazolványokról   2021. április 15.  
  48.   A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya   2023. június 23.  
  49.   A Pécsi Tudományegyetem Létesítményi Sugárvédelmi szabályzata   2019. november 29.  
  50.   A Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Hálózat és Idegennyelvi Koordinációs Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata   Hatályon kívül 2022. június 23-tól  
             
  51.  

A Pécsi Tudományegyetem a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata

  2023. december 14.  
             
  52.  

A Pécsi Tudományegyetem Távközlési Szabályzata

  2015. december 17.  
             
  53.  

A PTE Működési engedélye

  2023. február 7.  
  54.  

A PTE Képzési Programja

 

2023. június 22.

 
  55.  

A Pécsi Tudományegyetem információátadási szabályzata

  2017. december 14.  
  56.  

A Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési szabályzata

  2017. december 14.  
  57.   A Pécsi Tudományegyetem Szakkollégiumi Szabályzata   2023. március 31.
 
  58.   A Pécsi Tudományegyetem minőségirányítási szabályzata   2023. december 14.  
  59.   A Pécsi Tudományegyetem fenntartásában működő szakképző intézmények Foglalkoztatási Szabályzata   2020. július 1.  
  60.   A Pécsi Tudományegyetem befektetési szabályzat   2023. március 30.  
You shall not pass!