A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának tagjai

2021. január 1. napjától

Szenátorok

1. Dr. Miseta Attila rektor
2. Decsi István kancellár

Állam- és Jogtudományi Kar

3. Dr. Fábián Adrián dékán
4. Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár

Általános Orvostudományi Kar

5. Dr. Nyitrai Miklós dékán
6. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna egyetemi tanár
7. Dr. Maróti Péter tanársegéd

Bölcsészettudományi Kar

8. Dr. Heidl György dékán
9. Dr. Gerner Zsuzsanna egyetemi docens
10. Dr. Arató Ferenc adjunktus

Egészségtudományi Kar

11. Dr. Ács Pongrác dékán
12. Dr. Ágoston István adjunktus

Gyógyszerésztudományi Kar

13. Dr. Botz Lajos dékán
14. Dr. Deli József

Közgazdaságtudományi Kar

15. Dr. Schepp Zoltán dékán
16. Dr. Rappai Gábor egyetemi tanár

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

17. Dr. Szécsi Gábor dékán
18. Dr. Zádori Iván egyetemi docens

Művészeti Kar

19. Dr. Lengyel Péter dékán
20. Dr. Hegyi Csaba egyetemi docens

Műszaki és Informatikai Kar

21. Dr. Medvegy Gabriella dékán
22. Dr. Iványi Péter egyetemi tanár

Természettudományi Kar

23. Dr. Horváth Attila dékán
24. Dr. Almási Gábor egyetemi docens
25. Dr. Pirisi Gábor adjunktus

Klinikai Központ

26. Dr. Sebestyén Andor KK elnök
27. Dr. Mezősi Emese egyetemi tanár
28. Dr. Csontos Csaba egyetemi docens

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

29. Koltai Arnold EHÖK elnök
30. Glázer Bálint
31. Horváth Márk
32. Koczka Viktor
33. Bernard Pál
34. Kovács Norbert Hunor
35. Rajczi Rudolf Gábor
36. Bodaki Máté
37. Sütő Richárd
38. Palkó Attila János

 

Doktorandusz Önkormányzat

39. Závodi Bence DOK elnök

Közalkalmazotti képviselő

40. Lamár Ibolya

Kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet képviselője

41. Kneif Józsefné

 

Állandó meghívottak :

 1. Dr. Betlehem József általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
 2. Dr. Felinger Attila tudományos és innovációs rektorhelyettes
 3. Dr. Fedeles Tamás mb. oktatási rektorhelyettes
 4. Lengvárszky Attila rektori kabinetvezető
 5. Kleisz Zoltán a Konzisztórium elnöke
 6. Szeberényi Gábor főigazgató (EK)
 7. Turi Katalin igazgató (PTE Gyakorló)
 8. Dr. Villányi Kinga KT elnök
 9. Dr. Hausmann Péter FDSZ
10. Dr. Kövér Péter kancellári hivatalvezető
11. Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin a Szenátus titkára
12. Szilágyi László, Jegyzőkönyvvezető

You shall not pass!