A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának tagjai

 2023. január 1-i hatállyal.

Szenátorok

1. Dr. Miseta Attila rektor
2. Decsi István kancellár
3. Dr. Sebestyén Andor elnök

Állam- és Jogtudományi Kar

4. Dr. Fábián Adrián dékán
5. Dr. Kőhalmi László egyetemi tanár

Általános Orvostudományi Kar

6. Dr. Nyitrai Miklós dékán
7. Dr. Maróti Péter tanársegéd
8. Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna egyetemi tanár

Bölcsészettudományi Kar

9. Dr. Heidl György dékán
10. Dr. Bene Krisztián docens
11. Dr. Vincze Orsolya adjunktus

Egészségtudományi Kar

12. Dr. Ács Pongrác dékán
13. Dr. Ágoston István docens

Gyógyszerésztudományi Kar

14. Dr. Botz Lajos dékán
15. Dr. Pongrácz Judit egyetemi tanár

Közgazdaságtudományi Kar

16. Dr. Takács András dékán
17. Dr. Szűcs Krisztián egyetemi docens

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

18. Dr. Szécsi Gábor dékán
19. Dr. Zádori Iván docens

Művészeti Kar

20. Dr. Lengyel Péter dékán
21. Dr. Lakner Tamás egyetemi tanár

Műszaki és Informatikai Kar

22. Dr. Medvegy Gabriella dékán
23. Dr. Iványi Péter egyetemi tanár

Természettudományi Kar

24. Dr. Trócsányi András dékán
25. Dr. Almási Gábor docens
26. Dr. Pirisi Gábor docens

Klinikai Központ

27. Dr. Csontos Csaba egyetemi tanár
28. Dr. Halmosi Róbert egyetemi tanár

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

29. Koczka Viktor elnök
30. Bodaki Máté
31. Kovács Bettina
32. Horváth Dominik
33. Pénzes Martin
34. Fiser Bence
35. Marusinszky Lora Ingrid
36. Sütő Richárd
37. Csötönyi Pál
38. Kovács Norbert Hunor


Doktorandusz Önkormányzat

39. Balogh Márton elnök

Alkalmazotti Tanács képviselője

40. Dr. Villányi Kinga

Kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet képviselője

41. Kneif Józsefné

 

Állandó meghívottak:

1. Dr. Betlehem József általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes
2. Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes
3. Dr. Jakab Ferenc innovációért felelős rektorhelyettes
4. Dr. Komócsi András tudományos rektorhelyettes
5. Dr. Schepp Zoltán gazdálkodási rektorhelyettes
6. Kresák Gergely mb. rektori kabinetvezető
7. Dr. Kövér Péter kancellári hivatalvezető
8. Szeberényi Gábor főigazgató (Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)
9. Végh Tamara mb. elnök (Szentágothai János Kutatóközpont)
10. Turi Katalin igazgató (PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda)
11. Dr. Saághy Andrea elnök (Alkalmazotti Tanács)
12. A fenntartó képviselője
13. Dr. Bedő Zsolt elnök (Innovációs Bizottság)
14. Dr. Horváth Györgyi elnök (Tehetségtanács)
15. Szakszervezet képviselői
16. Lengvárszky Attila rektori követ
17. dr. Borbás Piroska a szenátus titkára

You shall not pass!