Rektori utasítások

  Száma   Címe   Hatályba lépés dátuma  
  2023.          
             
  2/2023. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem publikációs irányelveiről, a tudományos kibocsátás láthatóbbá tételéről, valamint a publikációk nyilvántartásáról és a Magyar Tudományos Művek Tárában történő rögzítéséről   2023. augusztus 28.  
             
  1/2023. számú   rektori utasítás a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített tanulmányi adatokat tartalmazó adatszolgáltatások teljesítéséről   2023. január 1.  
             
  2022.          
             
  4/2022. számú   rektori utasítás az Oktatásfejlesztési Látogató Bizottság működéséről   2022. november 14.  
  3/2022. számú   rektori utasítás a felsőoktatási felvételi tájékoztató szerkesztése során rögzítendő maximum létszámadatokról   2023. január 30.  
  2/2022. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatandó oktatási, üzleti és tudományos célú közvélemény kutatások és piackutatások rendjéről    2022. október 17.  
  1/2022. számú   rektori utasítás a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséből fakadó deregulációs intézkedésekről   2022. június 1.  
             
  2021.          
             
  3/2021. számú  

rektori utasítás a személyes jelenlét mellett szervezhető oktatási, ismeretellenőrzési és felvételi vizsgákról a veszélyhelyzet ideje alatt a Pécsi Tudományegyetemen

 

2021. május 10.

Hatályon kívül helyezte az 1/2022. sz. utasítás 2022.06.01. napjától

 
  2/2021. számú  

rektori utasítás a 2020/2021. tanév meghosszabbításáról  a veszélyhelyzet ideje alatt a Pécsi Tudományegyetemen

  2021. május 5.

Hatályon kívül helyezte az 1/2022. sz. utasítás 2022.06.01. napjától

 
  1/2021. számú  

rektori utasítás a 11/2020. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről

  2021. március 30
Hatályon kívül: 2021. március 31.
 
             
             
  2020.          
  11/2020. számú  

rektori utasítás a kormányhivatal által kirendelet orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók kirendelésének időtartamáról

  2020. november 26.

Az 1/2021. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte 2021. március 30. napjától.

 
  10/2020. számú    rektori utasítás a Rektori Kabinetről   2020. október 1.

A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2023. július 1.

 
  9/2020. számú  

rektori utasítás rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről

  2020. augusztus 25.

Hatályon kívül helyezte az 1/2022. sz. utasítás 2022.06.01. napjától

 
  8/2020. számú    rektori utasítás a gólyatáborok megrendezésének speciális szabályairól   2020. augusztus 19.
hatályon kívül: 2020. augusztus 25. napjától
 
  7/2020. számú   rektori utasítás a veszélyhelyzetre tekintettel kiadott egyes rektori utasítások hatályon kívül helyezéséről   2020. július 1.

Hatályon kívül helyezte az 1/2022. sz. utasítás 2022.06.01. napjától

 
  6/2020. számú   rektori utasítás a tanév meghosszabbításáról a doktori képzés tekintetében   2020. május 28.

Hatályon kívül helyezte az 1/2022. sz. utasítás 2022.06.01. napjától

 
  5/2020. számú   rektori utasítás az intézménylátogatás rendjéről  

2020. május 08.
hatályon kívül 2020. július 1. napjától

 
  4/2020. számú  

 

rektori utasítás az intézménylátogatási tilalom fenntartásáról és az oktatás folytonosságának biztosításáról

  2020. március 27.
Az 5/2020. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte.
 
  3/2020. számú  

rektori utasítás Pécsi Tudományegyetem Kollégiumainak átmeneti működésének rendjéről

1. számú melléklet - Méltányossági kérelem 3/2020. rektori utasításhoz

  2020. március 12.
hatályon kívül 2020. július 1. napjától
 
  2/2020. számú   rektori utasítás a 2019/2020-as tanév tavaszi félév ütemezésének módosításáról  
2020. március 12.

Hatályon kívül helyezte az 1/2022. sz. utasítás 2022.06.01. napjától


 
  1/2020. számú   rektori utasítás tanítási szünet elrendeléséről  
2020. március 11.

Hatályon kívül helyezte az 1/2022. sz. utasítás 2022.06.01. napjától

 
 
             
             
  2019.          
             
  4/2019. számú   rektori utasítás a tárgyleírás és a tárgytematika Neptunban történő feltöltésének 2019/2020. tanév II. félévétől kezdődő kötelezővé tételéről   2019. december 16.  
  3/2019. számú   rektori utasítás a tantárgy-konszolidációról   2019. december 16.  
  2/2019. számú   rektori utasítás az oktatási célból, halottból történő szerv, illetve szövet eltávolítás és felhasználás, holttesten végzett beavatkozás folyamatának szabályozásáról   2019. augusztus 1.  
  1/2019. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem központi felvételi eljárásaiban alkalmazandó minimumlétszámokról  

2019. július 18.

Hatályon kívül helyezte az 3/2022. sz. utasítás 2023.01.30. napjától

 
             
  2018.          
             
             
  2/2018. számú   rektori utasítás a Rektori Kabinetről   2018. november 01.
Utoljára módosítva 2020. június 19.

A 10/2020. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte 2020. október 1. napjától.

 
  1/2018. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem központi felvételi eljárásaiban alkalmazandó minimumlétszámokról   2018. július 23.
az 1/2019. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte
 
             
  2017.          
             
  1/2017. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET) használatáról (ACCEPTABLE USE POLICY) szóló 4/2012. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről   2017. szeptember 08.  
             
  2016.          
             
  2/2016. számú   rektori utasítás a 2/2014. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről    2016. november 07.  
  1/2016. számú   rektori utasítása Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT-be) való adatbevitelről   2016. szeptember 01.
A 2/2023. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte 2023. augusztus 28. napjától.
 
             
  2015.          
             
  4/2015. számú   rektori utasítás a rektori utasítások deregulációjáról   2015, október 01.  
  3/2015. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatandó oktatási, üzleti és tudományos célú közvélemény kutatások és piackutatások rendjéről   2019. június 06.  
  2/2015. számú  

rektori utasítás a Pécsi tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által működtetett ISBN Iroda működéséről és az Egyetemen keletkezett kiadványok kötelespéldány beszolgáltatásának rendjérő

  2015. március 15.  
  1/2015. számú   rektori utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szerződéskötési rendjéről szóló 6/2014. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről    2015. január 15.  
             
   2014.          
             
  8/2014. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottainak a KJT. 57. § (5) szerint ionizáló sugárzás alapján járó pótszabadság megállapításának eljárásrendjéről   2014. november 25.  
  7/2014. számú   rektori utasítás az ETR oktatási és pénzügyi folyamatairól szóló szabályzatban meghatározott FIR feladatok végrehajtásáról   2014. július 25.  
  6/2014. számú   rektori utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szerződéskötési rendjéről  

2014. május 1.
Az 1/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte

 
  5/2014. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazotti álláshelyei betölthetőségének részletes szabályairól   2015. január 15.

Hatálytalan 2018. január 22. napjától. Hatályon kívül helyezte az 1/2018. sz. rektori kancellári együttes utasítás.

 
  4/2014. számú  

rektori utasítás a gazdálkodó szervezetek átláthatóságának ellenőrzéséről a Pécsi Tudományegyetemen

  • Átlátható Szervezet Angol
  • Átlátható Szervezet Nyomtatvány
  2014. március 21.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte.

 
  3/2014. számú  

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában lévő mobileszközök és szolgáltatások beszerzéséről, igénybevételéről és használatáról

   2014. március 15.  
  2/2014. számú  

rektori utasítás az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek költséghatékony működésére vonatkozóan a Pécsi Tudományegyetemen

  • melléklet
 

 2014. március 15.

Az 2/2016. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte

 
  1/2014. számú   rektori utasítás a rektori utasítások deregulációjáról   2014. január 30.  
             
  2013.          
             
  5/2013. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem kezelésében lévő ingatlanok, helyiségek, lakások, kereskedelmi szálláshelyek, és sportlétesítmények minimális bérleti díjairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatási díjakról   2013. oktober 21.
hatályon kívül 2022. november 15-től
 
  4/2013. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem kezelésében lévő kollégiumi szálláshelyek minimális bérleti díjairól   2013. október 21.  
  3/2013. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi Szabályzata mellékleteinek kiadásáról   2013. augusztus 15.  
  2/2013. számú   rektori utasítás a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT-be) való adatbevitelről   2013. április 25.  
             
  2012.          
             
  9/2012. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzatának végrehajtásáról   2012. július 19.
Hatályon kívül helyezte a 12/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás 2022. január 1. napjától
 
  8/2012. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről   2012. július 16.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte.

 
  5/2012. számú  

rektori utasítás a Belső Képzési Központ képzéseivel kapcsolatos feladatokról

  2012. június 15.  
  4/2012. számú rektori   utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET) használatáról(ACCEPTABLE USE POLICY)   2012. június 4.
Az 1/2017. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte.
 
  2/2012. számú   rektori utasítás rektori utasítások hatályon kívül helyezéséről   2012. február 2.  
  1/2012. számú   rektori Utasítás A munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése, valamint a kényszervállalkozói illetőleg színlelt megbízási, szolgáltatási szerződések megszüntetésére irányuló intézkedésekről   2012. február 1.
A 8/2017. sz. rektori és kancellári együttes utasítás 2017.12.01-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.
 
             
  2011.          
             
  17/2011. számú  

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott építési- és ingatlan beruházások, felújítások, karbantartások eljárásrendjéről

  2011. november 28.  
  15/2011. számú  

rektori utasítás a költségvetési keretszámok csökkentésének végrehajtásáról

  2011. október 6.  
  14/2011. számú  

rektori utasítás az oktatói óraterhelések nyilvántartásának rendjéről

  2011. október 3.  
  9/2011. számú  

rektori utasítás az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat rendelkezéseinek végrehajtásáról

  2011. március 31.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte.

 
  7/2011. számú  

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő szolgálati lakások bérbeadásáról

  2011. március 22.  
  6/2011. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem diplomás pályakövető rendszerének szervezeti és működési kérdéseiről   2011. február 17.  
  5/2011. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis kialakításáról és alkalmazásáról   2011. febuár 22.    
  2/2011. számú   rektori utasítás az 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat, valamint a végrehajtásra kiadott NGM útmutató és kiegészítés végrehajtásáról szóló 11/2010. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről   2011. január 10.   
  1/2011. számú   rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról   2011. január 10.  

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte.

 
             
   2010.          
             
   9/2010. számú   rektori utasítás a Személyügyi adatbázis feltöltéséről és folyamatos naprakészségének biztosításáról    2010. október 21.  
   6/2010. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendszerének felülvizsgálatáról és az új pályázati rendszer kialakításáról    2010. augusztus 6.

A 4/2015. sz. rektori utasítás hatályon kívül helyezte.

 
             
  2009.          
             
  5/2009. számú   rektori utasítás a 3/2008. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről   2009. december 14.  
  3/2009. számú   rektori utasítás - Képzések promóciója a Pécsi Tudományegyetem területén illetve intézményeibe   2009. március 16.  
             
  2008.          
             
  11/2008. számú  

rektori utasítás A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő eljárási szabályokról (doc formátumban letölthető)

  2008. június 25.
2014. március 7.-el módosítva
 
  10/2008. számú   rektori utasítás a külső támogatói források tudományos területen történő felhasználásáról   2008. június 16.  
  9/2008. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott promóciós tevékenységről   2008. június 16.  
  8/2008. számú   rektori utasítás az Egyetem területén megjelenő periodikák elhelyezésének szabályozásáról   2008. június 16.  
  7/2008. számú   rektori utasítás a hirdetmények elhelyezésének rendjéről   2008. június 11.  
  6/2008. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzatának végrehajtásáról   2008. április 10.  
  2/2008. számú   rektori utasítás a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról   2008. február 15.  
             
  2006.          
             
  2/2006. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemenfolyó költségtérítéses képzésben résztvevő közalkalmazottakat megillető kedvezményekről   2006. január 9  
  1/2006. számú    rektori utasítás az Egyetem politikai semlegességének és pártatlanságának megőrzésére   2006. január 9.   
             
  2005.          
             
  2/2005. számú   rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatandó közvélemény kutatások rendjéről    2005. június 1.  
             
  2004.          
  5/2004. számú   rektori utasítás az MTA doktora fokozatot szerzett oktatók/kutatók támogatásáról   2004.június 1.  
  4/2004. számú   rektori utasítás az egyetemen megszervezésre kerülő tudományos konferenciák támogatásáról   2004. április 30.  
             
  2002.          
  1/2002. számú   rektori utasítás a reprezentáció egyetemi szabályozásáról   2002. január 1.  
             
  2000.          
  6/2000. számú   rektori utasítás az Egyetemi Emlékgyűrűről   2000. november 20.  
  5/2000. számú   rektori utasítás a PTE egységes weblapjáról   2000. november 20.  
You shall not pass!