Dokumentumtár

A dokumentum címe és jellemzői Dokumentum jele, száma Dokumentum Kapcsolódó szabályozó Kapcsolódó dokumentumok, kötelező mellékletek Segédletek, mellékletek
Előzetes oktatás nyilatkozatok (tűz- és munkavédelem) Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Megbízólevél vegyszerfelelős munkavédelmi feladat ellátásához Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezését megelőző vizsgálat nyomtatványa Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Veszélyes anyag nyilvántartás Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Adatvédelem Az adatvédelemmel kapcsolatos állásfoglalások, ajánlások, mintadokumentumok a linkre kattintva érhetők el A Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata, A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzata
Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről nincs Dokumentum letöltése 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 48.§.
Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről nincs Dokumentum letöltése 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 48.§.
Adóelőleg-nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről nincs Dokumentum letöltése 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 48.§.

Blanketta megbízási szerződés előadóművészeti feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés kutatási feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés lektorálás feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés oktatás vizsgáztatás feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés opponensi feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés tananyagfejlesztés feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés személyes közreműködői tevékenyégre- EM-1 (szabadfoglalkozású jogviszony keretében)

Blanketta megbízási szerződés tananyagfejlesztés feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés tutori feladatra magánszeméllyel -M

 

Adóelőleg-nyilatkozat az első házasok kedvezményének érvényesítéséről nincs Dokumentum letöltése 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 48.§.
Állandó/Ideiglenes bevételkezelő/ Ellátmánykezelő hely bejelentése Dokumentum letöltése 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól

Felelősségvállalási nyilatkozat

Anyagok, szolgáltatások, eszközök beszerzésének igénylése (EDOCS) A beszerzési szolgáltatások igénylése a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság elektronikus igénylési felületén kezdeményezhető
Anyagok, szolgáltatások, eszközök beszerzésének igénylése (SRM rendszerben) A beszerzési szolgáltatások igénylése a Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság elektronikus igénylési felületén kezdeményezhetők
Átadás-átvételi ív Dokumentum letöltése 12/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzatának végrehajtásáról Fájl atadas_atveteli_iv_kitutmutato_2.docx, Fájl rku_6.szamu_melleklet.docx
Átutalásos számla (A/4-es formátumú 5 példányos) A dokumentum szigorú számadású bizonylat, formátuma a linkre kattintva tekinthető meg A Pécsi Tudományegyetem pénztári és pénzkezelési szabályzata

Jelentés a szigorú számadású nyomtatványokról

Belépőjegy n.r. A belépőjegy szigorú számadású bizonylat, rendezvényenként eltérő formátumú lehet. Minta a linkre kattintva tekinthető meg. 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól

Jelentés a szigorú számadású nyomtatványokról

Beruházási/felújítási igény bejelentő és minősítése Dokumentum letöltése 10/2017. számú kancellári utasítás a beruházási és felújítási folyamatok eljárásrendjéről
Beszállással végzett munka engedélyezése Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Bevételi kontír lap (P3) P3 Dokumentum letöltése

Támogatási szerződésen kívül minden bevétel alapbizonylata, nyugta, számla, egyéb

Bevételi pénztárbizonylat B.318-102/A/V.r.sz A dokumentum szigorú számadású bizonylat, formátuma a linkre kattintva tekinthető meg 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól
Bevételi pénztárbizonylat (SAP által generált) n.r. SAP rendszerből nyomtatott bevételi pénztárbizonylat formátuma a linkre kattintva megtekinthető 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól

Oldalak

You shall not pass!