Pécsi Tudományegyetem

Adminisztráció

  

  

Dokumentumtár

A dokumentum címe és jellemzői Dokumentum jele, száma Dokumentum Utolsó frissítés Kapcsolódó szabályozó Kapcsolódó dokumentumok, kötelező mellékletek Segédletek, mellékletek
Költöztetés és gépjárműigénylő lap Dokumentum letöltése 2017.09.28 A Pécsi Tudományegyetem szállítási szabályzata
Költséghely/PST nyitási kérelem már létező pénzügyi központhoz (P4B) P4B Dokumentum letöltése 2018.03.01

indoklás

Közalkalmazotti igazolás I.9. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg 2016.03.17 HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése próbaidő alatt- I.12. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg 2016.03.17 HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése próbaidő alatt- Közalkalmazotti nyilatkozat NY4/3. Dokumentum letöltése 2016.03.17 HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése I.13. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg 2016.03.17 HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése I.11. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg 2016.03.17 HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony lemondással történő megszüntetése NY/4/2. Dokumentum letöltése 2016.03.17 HR Kézikönyv
Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata adókedvezmény érvényesítéséhez nincs Dokumentum letöltése 2018.01.01 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 48.§.

Blanketta megbízási szerződés előadóművészeti feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés kutatási feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés lektorálás feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés oktatás vizsgáztatás feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés opponensi feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés tananyagfejlesztés feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés személyes közreműködői tevékenységre - EM-2 (egyéni és társas vállalkozás keretében)

Blanketta megbízási szerződés tananyagfejlesztés feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés tutori feladatra magánszeméllyel -M

 

Leltárfelelősségi megállapodás Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltári átadó-átvevő bizonylat Munkahelyi készletek átadásához (L32) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltári átadó-átvevő bizonylat Tárgyi eszközök átadásához (L31) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltárkezelői megbízás HÖK leltárkezelője számára (L12) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltárkezelői megbízás közalkalmazottak számára (L11) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltárkezelői megbízás külső leltárkezelő számára (L13) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltárkezelői megbízás visszavonás külső leltárkezelő számára (L13V) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltárkezelői megbízás visszavonása HÖK leltárkezelője számára (L12V) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Leltárkezelői megbízás visszavonása közalkalmazottak számára (L11V) Dokumentum letöltése 2016.01.01 A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata
Magasabb vezetői/ vezetői megbízás visszavonására I.2/3. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg 2016.03.17 HR Kézikönyv
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/B számú melléklet Dokumentum letöltése 2017.06.23 A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)

Oldalak

You shall not pass!