Pécsi Tudományegyetem

Adminisztráció

  

  

Dokumentumtár

A dokumentum címe és jellemzői Dokumentum jele, száma Dokumentum Utolsó frissítés Kapcsolódó szabályozó Kapcsolódó dokumentumok, kötelező mellékletek Segédletek, mellékletek
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel járó juttatásokról díjazás nélkül A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/C számú melléklet Dokumentum letöltése 2017.06.23 A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmeljáró tiszteletdíjról, egyéb juttatásról és önkéntes oktatói tevékenységről A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/A számú melléklet Dokumentum letöltése 2017.06.23 A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)

Adóelőleg-nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről

Megállapodás a PTE kezelésében álló ingatlan használatának átengedéséről az egyetem szervezeti egységei között (P20) Dokumentum letöltése 2015.04.29
Megállapodás alkalmazott egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunka végzéséről nincs Dokumentum letöltése 2016.06.03
Megállapodás belső áthelyezésről NY4/1/1. Dokumentum letöltése 2017.07.10 A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)

Keretátadási kérelem (P5)

Megállapodás fizetés nélküli szabadság igénybevételéről - külföldi munkavállalás céljából/házastárs külföldi munkavállalása miatt NY5. Dokumentum letöltése 2016.03.17 HR Kézikönyv
Megállapodás fizetésnélküli szabadság igénybevételéről – általános NY29/2. Dokumentum letöltése 2017.07.10 HR Kézikönyv
Megállapodás külföldi tanulmányúton való részvételről NY11/1 Dokumentum letöltése 2016.03.17 HR Kézikönyv

Meghívó levél és magyar fordítása/ösztöndíj elnyerését igazoló okirat

Megállapodás külföldi tanulmányúton/konferencián való oktatói pótszabadság terhére történő részvétel támogatására NY11/2. Dokumentum letöltése 2017.07.10 HR Kézikönyv
Megállapodás magasabb vezetői, illetve vezetői feladatok ellátására I.2/1. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg 2016.03.17 HR Kézikönyv
Megállapodás munkaidő terhére történő egészségügyi ügyeleti feladatok ellátásáról nincs Dokumentum letöltése
Megállapodás önkéntes segítői tevékenység ellátására NY22/1. Dokumentum letöltése 2016.03.17 HR Kézikönyv
Megállapodás önkéntes segítői tevékenység ellátására egészségügyben NY22/2. Dokumentum letöltése 2016.03.17 HR Kézikönyv
Megállapodás tanulmányok támogatására I.15. Dokumentum letöltése 2016.03.17 HR Kézikönyv
Megbízás magasabb vezetői feladatok ellátására ( köznevelési intézményben) I.2/2. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg 2016.03.17 HR Kézikönyv
Megbízási szerződés M 12.sz nyomtatvány Dokumentum letöltése 2018.06.15 8/2017. számú rektori és kancellári együttes utasítás a megbízási jogviszony keretében történő munkavégzés szabályairól, HR Kézikönyv

Adóelőleg-nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről

Nyilatkozat nyugdíj jellegéről M-EM2

Megbízási szerződés VM 13.sz nyomtatvány Dokumentum letöltése 2018.06.15 8/2017. számú rektori és kancellári együttes utasítás a megbízási jogviszony keretében történő munkavégzés szabályairól, HR Kézikönyv

Teljesítés igazolás (P30)

Megelőlegezett keret nyitási kérelem (P25) P25 Dokumentum letöltése 2019.03.18 A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata
Megrendelő szigorú számadású nyomtatványokról Dokumentum letöltése 2015.11.12 A Pécsi Tudományegyetem pénztári és pénzkezelési szabályzata
Munkabérhez kapcsolódó utalások (P27) (2013.06.20) P27 Dokumentum letöltése 2012.02.01

Oldalak

You shall not pass!