Dokumentumtár

A dokumentum címe és jellemzői Dokumentum jele, száma Dokumentum Kapcsolódó szabályozó Kapcsolódó dokumentumok, kötelező mellékletek Segédletek, mellékletek
Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése próbaidő alatt- I.12. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése próbaidő alatt- Közalkalmazotti nyilatkozat NY4/3. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése I.13. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése I.11. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg HR Kézikönyv
Közalkalmazotti jogviszony lemondással történő megszüntetése NY/4/2. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata adókedvezmény érvényesítéséhez nincs Dokumentum letöltése 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 48.§.

Blanketta megbízási szerződés előadóművészeti feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés kutatási feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés lektorálás feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés oktatás vizsgáztatás feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés opponensi feladatokra magánszeméllyel - M

Blanketta megbízási szerződés tananyagfejlesztés feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés személyes közreműködői tevékenységre - EM-2 (egyéni és társas vállalkozás keretében)

Blanketta megbízási szerződés tananyagfejlesztés feladatra magánszeméllyel -M

Blanketta megbízási szerződés tutori feladatra magánszeméllyel -M

 

Leltár átadó-átvevő bizonylat munkahelyi készletek átadásához (L32) L32 Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltárfelelősségi megállapodás Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltári átadó-átvevő bizonylat tárgyi eszközök átadásához (L31) L31 Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltárkezelői megbízás alkalmazottak számára (L11) L11 Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltárkezelői megbízás HÖK leltárkezelője számára (L12) L12 Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltárkezelői megbízás külső leltárkezelő számára (L13) L13 Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltárkezelői megbízás visszavonás külső leltárkezelő számára (L13V) L13V Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltárkezelői megbízás visszavonása alkalmazottak számára (L11V) L11V Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Leltárkezelői megbízás visszavonása HÖK leltárkezelője számára (L12V) L12V Dokumentum letöltése 2/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályairól
Létra ellenőrzési jegyzőkönyv Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Magasabb vezetői/ vezetői megbízás visszavonására I.2/3. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg HR Kézikönyv
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/B számú melléklet Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel járó juttatásokról díjazás nélkül A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/C számú melléklet Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmeljáró tiszteletdíjról, egyéb juttatásról és önkéntes oktatói tevékenységről A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/A számú melléklet Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)

Adóelőleg-nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről

Oldalak

You shall not pass!