Közalkalmazotti jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése próbaidő alatt- Közalkalmazotti nyilatkozat

Dokumentum típusa: 
normál
Dokumentum jele, száma : 
NY4/3.
Dokumentumért felelős szervezeti egység: 
A bizonylat/nyomtatvány használatát, alkalmazását elrendelő PTE szabályozó (szabályzat, utasítás): 
HR Kézikönyv
Papíralapú bizonylat kötelező megőrzési ideje (év): 
nem selejtezhető
Papíralapú bizonylat megőrzésének, irattárazásának helye (szervezeti egység): 
Bizonylatot a gazdálkodási rendszerben rögzítő szervezeti egység: 
Kategória: 
HR/humán erõforrás gazdálkodás bizonylatok
Dokumentum célja (kapcsolódó tevékenység rövid leírása): 
1992. XXXIII.törv.Kjt.. 25.§ (2) bekezdése fa) pontja.
Bizonylati út / dokumentum útja: 
közalkalmazott -> szervezeti egység vezető -> HFO ügyintéző
A tartalom frissítésének dátuma: 
2022. 07. 13.
Dokumentum aktuális verziójának hatályba lépésének dátuma: 
2016. március 17.
You shall not pass!