Közalkalmazotti jogviszony lemondással történő megszüntetése

Dokumentum típusa: 
normál
Dokumentum jele, száma : 
NY/4/2.
Dokumentumért felelős szervezeti egység: 
A bizonylat/nyomtatvány használatát, alkalmazását elrendelő PTE szabályozó (szabályzat, utasítás): 
HR Kézikönyv
Papíralapú bizonylat kötelező megőrzési ideje (év): 
50
Papíralapú bizonylat megőrzésének, irattárazásának helye (szervezeti egység): 
Bizonylatot a gazdálkodási rendszerben rögzítő szervezeti egység: 
Kategória: 
HR/humán erõforrás gazdálkodás bizonylatok
Dokumentum célja (kapcsolódó tevékenység rövid leírása): 
Kjt. 28. § (1) A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti.(2) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.
Bizonylati út / dokumentum útja: 
közalkalmazott -> szervezeti egység vezető -> HFO munkatárs
A tartalom frissítésének dátuma: 
2022. 07. 13.
Dokumentum aktuális verziójának hatályba lépésének dátuma: 
2016. március 17.
You shall not pass!