Dokumentumtár

A dokumentum címe és jellemzői Dokumentum jele, száma Dokumentum Kapcsolódó szabályozó Kapcsolódó dokumentumok, kötelező mellékletek Segédletek, mellékletek
Igazolás képernyő előtti munkavégzésről NY39. Dokumentum letöltése 5/2017. számú kancellári utasítás a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50_1999. (XI.3.) EüM rendelet munkáltatót érintő kötelezettségeiről, HR Kézikönyv
Igénybejelentő Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő belföldi és külföldi kiküldetésekről szóló szabályzata

Kiküldetési rendelvény külföldi és beföldi utazásokhoz és vendég beutaztatásához (P31)

Illetményelőleg kérelem NY21. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Informatikai szolgáltatások igénylése Az informatikai szolgáltatások hozzáféréséhez az igénylések az Informatikai Igazgatóság szolgáltatásigénylési rendszerében kezdeményezhetők
Iratselejtezési jegyzőkönyv A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata Dokumentum letöltése Fájl 12mell-iratkezelesiszabalyzat20240101_2melleklet_1.docx
Játszótéri eszközök nyilvántartása Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Jegyzőkönyv (hamis pénz befizetése) Dokumentum letöltése 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól
Jegyzőkönyv (pénztári eltérés esetére) Dokumentum letöltése 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól
Jegyzőkönyv hallgatói balesetről Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Jegyzőkönyv parkoló automata felnyitásáról n.r. Dokumentum letöltése 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól

a parkoló automatában illetve a mosógépben található pénzzel történő elszámolás bizonylata, csekk, Bevételi pénztárbizonylat

Jegyzőkönyv rovancsról Dokumentum letöltése 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól

a pénztárrovancs időpontjában lekért pénztárnapló, címletjegyzék

Jegyzőkönyv tűzriadó gyakorlatról Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Tűzvédelmi szabályzata
Jelenléti ívek 9/2016. számú kancellári utasítás 2. számú melléklet Dokumentum letöltése 9/2016. számú kancellári utasítás az évi rendes szabadságok és egyéb munkaidő kedvezmények kiadásának, nyilvántartásának és lejelentésének, valamint a munkahelyi jelenlét és távollét nyilvántartásának, túlmunka elrendelésének rendjéről
Jelentés szigorú számadású nyomtatványokról n.r. Dokumentum letöltése 5/2022. számú kancellári utasítás a pénzkezelés szabályairól

pénzfeladás esetén ennek tényét igazoló dokumentum, csekk, Bevételi pénztárbizonylat

Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg igénylés – munkáltatói igazolás Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Kérelem a PTE nevében rendezvény engedélyezéséhez Dokumentum letöltése PTE Operatív Stáb 6/2021. (V.27.) elektronikus úton hozott határozata
Kérelem beiskolázási támogatáshoz 6/2023. számú rektori és kancellári együttes utasítás 1. számú melléklete Dokumentum letöltése 6/2023. számú rektori-kancellári együttes utasítás a Pécsi Tudományegyetem jóléti jellegű juttatásainak szabályairól
Kérelem gyermekgondozási díj továbbfolyósításához nincs Dokumentum letöltése Magyar Államkincstár
Kérelem ionizáló sugárzás alapján járó pótszabadság megállapítására 8/2014. számú rektori utasítás 1. számú melléklet Dokumentum letöltése 8/2014. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottainak a KJT. 57. § (5) szerint ionizáló sugárzás alapján járó pótszabadság megállapításának eljárásrendjéről
Kérelem ionizáló sugárzás alapján járó pótszabadság visszavonására 8/2014. számú rektori utasítás 3. számú melléklet Dokumentum letöltése 8/2014. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottainak a KJT. 57. § (5) szerint ionizáló sugárzás alapján járó pótszabadság megállapításának eljárásrendjéről

Oldalak

You shall not pass!