Dokumentumtár

A dokumentum címe és jellemzői Dokumentum jele, száma Dokumentum Kapcsolódó szabályozó Kapcsolódó dokumentumok, kötelező mellékletek Segédletek, mellékletek
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel járó juttatásokról díjazás nélkül A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/C számú melléklet Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)
Megállapodás a Professor Emeritus/ Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmeljáró tiszteletdíjról, egyéb juttatásról és önkéntes oktatói tevékenységről A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere 3/A számú melléklet Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)

Adóelőleg-nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről

Megállapodás a PTE kezelésében álló ingatlan használatának átengedéséről az egyetem szervezeti egységei között (P20) P20 Dokumentum letöltése 10/2022. számú kancellári utasítás az egyetemi ingatlanvagyon belső és külső hasznosításának ügyrendjéről
Megállapodás alkalmazott egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunka végzéséről nincs Dokumentum letöltése
Megállapodás belső áthelyezésről NY4/1/1. Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszere (SZMSZ 4. számú melléklet)

Keretátadási kérelem (P5)

Megállapodás fizetés nélküli szabadság igénybevételéről - külföldi munkavállalás céljából/házastárs külföldi munkavállalása miatt NY5. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Megállapodás fizetésnélküli szabadság igénybevételéről – általános NY29/2. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Megállapodás közérdekű önkéntes segítői tevékenység ellátására egészségügyben NY22/2. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Megállapodás közérdekű önkéntes segítői tevékenység ellátására NY22/1. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Megállapodás külföldi tanulmányúton való részvételről NY11/1 Dokumentum letöltése HR Kézikönyv

Meghívó levél és magyar fordítása/ösztöndíj elnyerését igazoló okirat

Megállapodás külföldi tanulmányúton/konferencián való oktatói pótszabadság terhére történő részvétel támogatására NY11/2. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Megállapodás magasabb vezetői, illetve vezetői feladatok ellátására I.2/1. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg HR Kézikönyv
Megállapodás munkaidő terhére történő egészségügyi ügyeleti feladatok ellátásáról nincs Dokumentum letöltése
Megállapodás tanulmányok támogatására I.15. Dokumentum letöltése HR Kézikönyv
Megbízás magasabb vezetői feladatok ellátására ( köznevelési intézményben) I.2/2. A bizonylat elektronikus rendszerből jön létre, az iratminta a HR kézikönyvben tekinthető meg HR Kézikönyv
Megbízási szerződés M 12.sz nyomtatvány Dokumentum letöltése 8/2017. számú rektori és kancellári együttes utasítás a megbízási jogviszony keretében történő munkavégzés szabályairól, HR Kézikönyv

Adóelőleg-nyilatkozat az adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről

Nyilatkozat nyugdíj jellegéről M-EM2

Megbízási szerződés VM 13.sz nyomtatvány Dokumentum letöltése 8/2017. számú rektori és kancellári együttes utasítás a megbízási jogviszony keretében történő munkavégzés szabályairól, HR Kézikönyv

Teljesítés igazolás (P30)

Megbízólevél környezetvédelmi kapcsolattartói feladat ellátásához Dokumentum letöltése Pécsi Tudományegyetem környezetvédelmi szabályzata
Megbízólevél munkavédelmi kapcsolattartó feladat ellátásához Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata
Megbízólevél tűzvédelmi kapcsolattartó feladat ellátásához Dokumentum letöltése A Pécsi Tudományegyetem Tűzvédelmi szabályzata

Oldalak

You shall not pass!