Megállapodás alkalmazott egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunka végzéséről

Dokumentum típusa: 
normál
Dokumentum jele, száma : 
nincs
Papíralapú bizonylat kötelező megőrzési ideje (év): 
50
Papíralapú bizonylat megőrzésének, irattárazásának helye (szervezeti egység): 
Bizonylatot a gazdálkodási rendszerben rögzítő szervezeti egység: 
Kategória: 
HR/humán erõforrás gazdálkodás bizonylatok
Dokumentum célja (kapcsolódó tevékenység rövid leírása): 
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev) 12/B § (1)-(4) bekezdés, 13.§ (1)-(5) és a 14/A. § értelmében, felek megállapodnak, hogy közalkalmazott – a munkaidőkeret átlagában számított heti 48 órás, a munkáltató által elrendelhető munkaidőn felül- a 12/B.§ (1) bekezdésben rögzített heti maximális óraszámok figyelembe vételével önkéntes többletmunkát vállal.
Bizonylati út / dokumentum útja: 
szervezeti egység -> HFO ügyintéző
A tartalom frissítésének dátuma: 
2022. 10. 04.
Dokumentum aktuális verziójának hatályba lépésének dátuma: 
2016. június 03.
You shall not pass!