PTE „Utazó Nagykövet” nemzetközi konferencia részvétel támogatás 2017 második félévére - 4. felhívás

A PTE Külügyi Igazgatósága a PTE Szenátus által 2016 novemberében elfogadott Nemzetköziesítési Program keretében 2017 második félévére meghirdeti a PTE „Utazó Nagykövet” nemzetközi konferencia-részvétel támogatási pályázatot.

A pályázat célja:

Az „Utazó Nagykövet” elnevezéssel olyn nemzetközi konferencia-részvétel támogatási pályázatot hirdetünk, amelyre a PTE valamennyi főállású oktatója és kutatója pályázhat. A program egyfelől az adott pályázó szakmai munkásságát és előmenetelét hivatott támogatni, másfelől a PTE nemzetközi láthatóságát, ismertségét igyekszik erősíteni azáltal, hogy a támogatást elnyerő kolléga egyúttal feladatot is kap a PTE képviseletével kapcsolatban. Előzetes felkészítést követően az „utazó nagykövet” megbeszélést folytat az adott konferencia kapcsán jelenlévő vagy megkereshető PTE partnerintézmény képviselőjével, vagy a Külügyi Igazgatóság megbízásából külön feladatot végez el a konferencia helyszínéül szolgáló egyetemen, városban.

 

Megvalósítás ideje:

Pályázni a 2017. november 5. – 2017. december 15. között megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia részvételekhez kapcsolódóan lehet. (A hazaérkezés dátuma nem lehet 2017. december 15-nél későbbi!)

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a pályázati űrlapot

- a szakmai leírást (a tervezett előadás címe, rövid leírása, a konferencia várható szakmai haszna, a támogatás tervezett felhasználásának részletes leírása)

- a szakmai önéletrajzot vagy annak internetes elérhetőségét

- konferencia meghívó, előadás tartásáról visszaigazolás

 

A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. A beküldendő fájlok preferált formátuma: .doc, .pdf.

 

Maximálisan pályázható összegek:

  • Európai konferencia esetén: 120.000,-Ft
  • Európán kívüli konferencia esetén: 250.000,-Ft

A támogatás kizárólag dologi költségekre (útiköltség, szállásköltség, konferencia regisztrációs díj) használható fel. Személyi költségekre, napidíj fizetésére nincs lehetőség.

 

A pályázat beadási határideje: 2017. október 24.

 

Beküldendő a következő email címre: utazonagykovet@pte.hu

A benyújtott pályázatokat a PTE Szenátus Külügyi Bizottsága bírálja el 2017. október 30-ig.

 

Felhasználás és elszámolás határideje: A megítélt támogatást a Támogatott a Külügyi Igazgatósággal együttműködve Utaztatási Csoporton keresztül közbeszerzési eljárás kertében történő repülőjegy, nemzetközi vonatjegy illetve nemzetközi buszjegy rendelésre, szállásrendelésre, konferencia regisztrációs díj kifizetésére, valamint saját gépkocsival történő utazásra használhatja fel. Már korábban egyéb úton történt megrendelések, foglalások a támogatás terhére nem elszámolhatók.

A szakmai beszámolót a PTE Kiküldetési Szabályzatának megfelelően köteles a Támogatott az utazás megvalósulását követően 15 napon belül elkészíteni és annak másolatát a Külügyi Igazgatóságra eljuttatni: kikuldetes@pte.hu.

 

A szakmai beszámoló tartalmi elemei:

- rövid összefoglaló az utazás főbb adatairól (időtartam, hely, utazás célja, milyen minőségben vett részt az utazáson az adott személy)

- rövid összefoglaló az utazás szakmai eredményeiről (pl.: az egyetem érdekében folytatott tárgyalásokról, megbeszélésekről, előadás tartása, szerződés/közös program előkészítése)

- rövid pár soros összefoglaló arról, milyen haszonnal, hasznosulással jár az utazás/kiküldetés az egyetem számára.

 

Amennyiben a Támogatott tartalmi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a rákövetkező évben kizárásra kerül a pályázók köréből. 

Amennyiben a rendezvény elmarad, vagy időpontja változik, a Támogatott köteles ezt haladéktalanul írásban jelezni.

 

Pályázat kiíró: 
PTE Külügyi Igazgatóság (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
Kapcsolattartó: 
Sándorfi Eszter
Kapcsolattartó telefon: 
72/501-500/ 12417
Kapcsolattartó email: 
Beadási határidő: 
2017 okt 24 - 00:00
You shall not pass!