Pécsi Tudományegyetem

Adminisztráció

  

  

Nyilatkozat és Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyházi foglalkoztató által foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2018. évi kompenzációjának igénybevételéhez

p, 2018/06/29 - 12:11 -- Papp Marianna
Dokumentum típusa: 
normál
Dokumentum jele, száma : 
nincs
Dokumentumért felelős szervezeti egység: 
A bizonylat/nyomtatvány használatát, alkalmazását elrendelő PTE szabályozó (szabályzat, utasítás): 
462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról
Papíralapú bizonylat kötelező megőrzési ideje (év): 
10
Papíralapú bizonylat megőrzésének, irattárazásának helye (szervezeti egység): 
Bizonylatot a gazdálkodási rendszerben rögzítő szervezeti egység: 
Dokumentum célja (kapcsolódó tevékenység rövid leírása): 
Munkavállaló nyilatkozata a kompenzáció kérelmezéséről, ha a jogszabályi feltételeknek megfelel. A nyilatkozatot tárgyévenként szükséges megtenni.
Bizonylati út / dokumentum útja: 
bizonylat kitöltője -> HPI
Frissítési dátum: 
2018.01.01
Archív: 
You shall not pass!