Hivatali kapu ügykezelő nyilvántartás

Dokumentum típusa: 
normál
Dokumentum jele, száma : 
4/2021. számú kancellári utasítás 4. számú melléklete
Dokumentumért felelős szervezeti egység: 
A bizonylat/nyomtatvány használatát, alkalmazását elrendelő PTE szabályozó (szabályzat, utasítás): 
4/2021. számú kancellári utasítás hivatali kapu létrehozásának és működtetésének eljárásrendjéről a Pécsi Tudományegyetemen
Papíralapú bizonylat megőrzésének, irattárazásának helye (szervezeti egység): 
Bizonylatot a gazdálkodási rendszerben rögzítő szervezeti egység: 
Kategória: 
iratkezelés
Dokumentum célja (kapcsolódó tevékenység rövid leírása): 
Amennyiben a Hivatali kapu napi kezeléséhez nem elegendő az 5 fő Kapcsolattartó személy, akkor indokolt esetben a vonatkozó utasítás rendelkezéseinek betartásával további Ügykezelő rendelhető. Az önálló hivatali kapu Kapcsolattartója köteles a hivatali kapuhoz hozzárendelt ügykezelő személyekről a nyomtatvány felhasználásával naprakész nyilvántartást vezetni.
Bizonylati út / dokumentum útja: 
Önálló hivatali kapu Kapcsolattartója vezeti és a nyilvántartást és elektronikus úton továbbítja az iksupport@listserv.pte.hu email címre az első kitöltést követően, és a nyilvántartás adataiban történő változás esetén
A tartalom frissítésének dátuma: 
2022. 06. 23.
Dokumentum aktuális verziójának hatályba lépésének dátuma: 
2022. június 23.
You shall not pass!