Elektronikus behajtási engedély igénylő lap

Dokumentum jele, száma : 
6. számú melléklet
Dokumentumért felelős szervezeti egység: 
A bizonylat/nyomtatvány használatát, alkalmazását elrendelő PTE szabályozó (szabályzat, utasítás): 
A Pécsi Tudományegyetem Biztonsági Szabályzata
Papíralapú bizonylat megőrzésének, irattárazásának helye (szervezeti egység): 
Bizonylatot a gazdálkodási rendszerben rögzítő szervezeti egység: 
Segédletek, mellékletek: 
Kategória: 
egyéb
Dokumentum célja (kapcsolódó tevékenység rövid leírása): 
A PTE munkavállalói által a rendszámfelismerő sorompóval ellátott telephelyekre a beléptetések igénylése valamint az igénylések vezetői engedélyezését követően a jogosult részére szükséges engedély beállítása.
Bizonylati út / dokumentum útja: 
A munkavállaló munkavégzési telephelyére vonatkozó behajtási igényét munkahelyi vezetője (igazgató, hivatalvezető, dékán, kabinetvezető) engedélyezi. A munkavégzés helyétől eltérő telephelyre történő behajtási igényhez az igénylő munkavállaló köteles részletes indokolást megadni, majd az igénylőlapot megküldeni az adott telephely vezetőjének, jóváhagyást követően az EBO-nak. A letöltött formanyomtatvány kitöltését és az adott telephely vezető engedélyező aláírását követően belső postán az EBO részére, vagy a jóváhagyott formanyomtatványt szkennelve, elektronikus úton a biztonsagszervezes@pte.hu email címre kell megküldeni. Az EBO gondoskodik a jogosultságok beállításáról. Az EBO az igényeket 2 munkanapon belül köteles teljesíteni. Csoportos (5 fő feletti) igénylés esetén a csoportos behajtási engedély nyomtatványt (4. számú melléklet), a telephely vezetőjének aláírással megerősített jóváhagyását követően elektronikusan kell megküldeni az EBO részére - a biztonsagszervezes@pte.hu email címre.
A tartalom frissítésének dátuma: 
2023. 02. 02.
Dokumentum aktuális verziójának hatályba lépésének dátuma: 
2022. október 01.
You shall not pass!