Jun Kaneko

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara által díszdoktori címre javasolt világhírű művészt rendhagyó módon az Egyesült Államokban avatták az egyetem tiszteletbeli doktorává. A díszdoktori oklevél ünnepélyes átadására több napos rendezvénysorozat keretében került sor május 25-én, Jun Kaneko japán származású keramikus otthonában, a Nebraska állambeli Omahában.

 

 

A PTE Szenátusa 2017 elején döntött arról, hogy díszdoktori címet adományoz Jun Kaneko keramikus művésznek. Az eredeti tervek szerint még ugyanabban az évben, a tavaly szeptemberi ünnepélyes jubileumi tanévnyitó keretében megtartott szenátusi ülésen került volna sor Kaneko díszdoktorrá avatására, sajnos azonban a művész egészségi állapotában beállt hirtelen változás nem tette lehetővé az utazást.

 

A világhírű kerámiaszobrász, Jun Kaneko lett a PTE legújabb díszdoktora

 

A Jun Kaneko díszdoktorrá fogadását kezdeményező Nagy Márta keramikus művész, egyetemi tanár, a PTE Kerámia Tanszékének vezetője, valamint Fusz György kerámiaszobrász, egyetemi tanár, a Művészeti Kar tudományos dékánhelyettese és Seres Beáta, a Művészeti Kar nemzetközi ügyekért felelős munkatársa ezekben a napokban tértek haza az Egyesült Államokból, ahol a PTE szabályzatának és hagyományainak megfelelő ünnepség keretében, mintegy 200 meghívott vendég jelenlétében avatták a művészt az egyetem tiszteletbeli professzorává.

 

A világhírű kerámiaszobrász, Jun Kaneko lett a PTE legújabb díszdoktora

 

A közönség soraiban egyebek közt ott volt Omaha város, valamint Lincoln, Nebraska állam fővárosának polgármestere, művészek, műgyűjtők és galériatulajdonosok, a helyi művészetkedvelő- és pártoló értelmiség tagjai. Az ünnepség filmvetítéssel kezdődött: néhány perces imázsvideókat láthattak a jelenlévők Magyarországról és Pécsről, az egyetemről.

Jun Kaneko őszinte alázattal fogadta Prof. Nagy Márta laudációját, azaz az ilyenkor szokásos beszédet, melyben a művész érdemeit, kiemelkedő munkásságát méltatja az előterjesztő professzor. Tisztelettel és meghatottsággal vette át Fusz György dékánhelyettestől a doktori oklevelet és az egyetemi tanárok talárját. Köszönete és nagyrabecsülése jeléül Jun Kaneko szobrot kíván adományozni az egyetem részére, melynek kiválasztása folyamatban van és várhatóan fél éven belül a helyére kerül majd Pécsett.

Jun Kanekot az egyik legjelentősebb kortárs keramikus művészként tartják számon szerte a világon. A nagojai születésű művész 1963-ban, 21 évesen telepedett le az Egyesült Államokban. Amióta megismerkedett a  kerámiával, célja, hogy olyan művek kerüljenek ki a kezei közül, amelyeknek „vizuális energiájától vibrálni kezd a levegő”. A PTE Művészeti Kara zenei területen már korábban olyan díszdoktorokkal büszkélkedhetett, mint José Carreras és  Plácido Domingo. Jun Kaneko személyével most a vizuális művészetek terén is világhírre szert tett, nagy formátumú alkotóművésszel gyarapodott a tiszteletbeli professzorok sora.

http://www.junkaneko.com/

 

Kar: 
Művészeti Kar
Avatási időpont: 
2018. május 25.
You shall not pass!