Dr. Jeanette Grasselli Brown

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának díszdoktora.

Jeanette Grasselli Brown 1950-ben kapta meg BA in Chemistry „summa cum laude" diplomáját az Ohio University Faculty of Arts and Sciences Karán, majd MA fokozatot szerzett a Case Western University egyetemen.

Harmincnyolc évet töltött tudományos vezetőként az ipari kutatásban. Nyugállományba vonulása után hat éven keresztül az Ohio University meghívott kutatási professzora volt. A professzor asszony hosszú évek óta az Ohio University egyik legfőbb patrónusa és támogatás-szervezője. Évtizedeken át az Ohio University Board of Trustees elnöke. Ebben a minőségben kezdeményezője és támogatója volt az Ohio University Faculty of Business és a Közgazdaságtudományi Kar között 1989-ben létesült, sokoldalú kapcsolatnak. Sokat tett azért, hogy a két fakultás között gyümölcsöző szakmai, tudományos cserekapcsolat fejlődhessen ki.

Jeanette Grasselli Brown kezdeményezte, hogy a clevelandi magyar üzleti közösség jelentős anyagi támogatás nyújtásával, újabb területekre is kiterjeszthető legyen a két Kar közötti együttműködés. A professzor asszony szívügyének tekintette az ohioi és a pécsi kar tartalmas kooperációjának tartóssá tételét.

Jeanette Grasseli Brown, nemzetközileg elismert tudós kémikus, aki intenzív tudományos kapcsolatokat ápol magyar természettudományi karokkal és kutatóintézetekkel. Számos tudományos társaság tagja, köztük az Ohio Science an Technology Hall of Fame egyetlen női tagja, tanácsadó testületek aktív résztvevője.

Kar: 
Közgazdaságtudományi Kar
You shall not pass!