Dr. Herbert Zeitler

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.

Herbert Zeitler professzor 1923. július 26-án született a bajorországi Weidenben. Egyetemi tanulmányait a Müncheni Egyetemen végezte, ahol Perron, Caratheodory, Tietze és Hopf voltak a további pályáját meghatározó tanárai. 1950-ben szerzett matematika-fizika szakos gimnáziumi tanári diplomát. 1950-68-ig tanár a híres Kepler Gimnáziumban, Weidenben, 1968-77-ig igazgató.

Már fiatal tanárként, egyetemi tanárai hatására kezd publikálni főleg a geometria és módszertan területéről. Igen jó előadó. Érdeklődése a didaktikai problémák és a geometria modern területei iránt kedvelt vendégelőadóvá tették.

1978-ban meghívták a bayreuthi egyetem geometria tanszékére professzornak. Szakmai munkásságát 180 dolgozat, 7 könyv és több mint 30 konferencia előadás jelzi. Három folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. Ezek közül a legjelentősebb: Journal of Information and Optimization (New Delhi).

A németországi matematikai tehetséggondozásban és ennek kapcsán a matematikai versenyek szervezésében is fontos szerepet játszik. Egyetemünk matematikai szakterületével a partnerkapcsolat keretében 1987-ben került aktív kapcsolatba. Öt alkalommal járt Pécsett és tartott értékes előadásokat a véges geometriák, a fraktálok és a káosz elmélet területéről.

Két fiatal kolléga kutatási munkáját közvetlenül segítette, és ami még fontosabb, segített nekik kapcsolatot teremteni a nemzetközi körökkel. A közös kutató munkát közös dolgozatok is jelzik.

Szakterületünk gondozásában jelenik megy egy kiadvány sorozat: Leaflets in Mathematics" címmel neves szerzőkkel. A sorozatnak Zeitler professzor szerzője és társszerzője. Inspirációjára a bayreuthi egyetem anyagilag is támogatja a sorozat megjelenését.

Kar: 
Természettudományi Kar
Avatási időpont: 
2001. november 8.
You shall not pass!