Dr. Anton Schwob

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2003. november 6.

Anton Schwob professzor, a Gráci Egyetem Germanisztikai Intézetének igazgatója az osztrák mediavisztika nemzetközi hírű kutatója. Tudományos munkája kezdetben főként a középkelet-európai német nyelvjárásokra, majd később a középkori német irodalomtörténet feltáratlan területeire összpontosult. Eddigi életművének legjelentősebb alkotása a kötetenként folyamatosan kiadásra kerülő Oswals von Wolkensteinről írt monográfiája.

 Anton Schwob 1937. augusztus 29-én született a vajdasági Apatinban. A Gakovo táborban német származása miatt elszenvedett meghurcoltatások után 1947-ben édasenyjával Ausztriába menekült. 1957-ben érettségizett a salzburgi Tanérképző Intézetben. Egyetemi tanulmányait 1957-től a marburgi, müncheni és innsbrucki egyetemeken végezte, ahol németet, történelmet, művészettörténetet és filozófiát hallgatott. Kutatómunkáját Marburgban kezdte: Walter Mitzka és Ludwig Erich Schmitt professzorok irányítása mellett a német nyelvtörténeti atlaszt szerkesztő kutatócsoportban.1967-ben avatták bölcsészdoktorrá Innsbruckban.

1968-tól 1980-ig tanársegédi majd docensi beosztásban oktatott az Innsbrucki Egyetem Germanisztikai Intézetében, majd megfordult a Padovai és Gráci Egyetemeken.

1992 és 1998 között a Gráci Egyetem Germanisztikai Intézetének vezetője, majd a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese, végül dékánja lesz.

Schwob professzort tudományos munkájának elismeréseként 1996-tól 2002-ig az osztrák Germanisztikai Társaság valamint 1997-től az Osztrák Együttműködés elnökévé választották. 1998 óta tagja az Ulmi Dunamenti Németek központi Múzeuma tudományos Tanácsának. 2000 óta pedig az osztrák Intézet Tudományos Tanácsának elnökségi tagja.

A Pécsi Tudományegyetem Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének és a Német Nyelvészeti Tanszéknek a munkáját Schwob professzor az egyetemi képzés bevezetése óta támogatta. Mivel a régi német irodalomnak nem volt szakképzett oktatója, a pécsi Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén ő látta el ezt a szakterületet.

Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Avatási időpont: 
2003. november 6.
You shall not pass!