Bernd Neumann

Bernd Neumann, a PTE Bölcsészettudományi Karának díszdoktora. Avatásának időpontja: 2011. október 21.

Bernd Neumann 1963 és 1966 között pedagógiai tanulmányokat folytatott Brémában, majd öt éven keresztül tanárként dolgozott. 1971-ben beválasztották a brémai tartományi magisztrátus sorába, ahol 1973-tól a CDU-frakció vezetője lett. Ezt a pozíciót egészen 1987-ig betöltötte. 1979 és 2008 között a brémai CDU elnöke, 2008-tól tiszteletbeli elnöke. 1975 és 2008 között a CDU szövetségi elnökségének tagja volt. 1987 óta folyamatosan a Bundestag tagja. 1989 és 1995 között a CDU médiapolitikai szakbizottságának elnöke. 1991 és 1998 az oktatásért, kutatásért és technológiáért felelős szövetségi miniszter parlamenti államtitkára. 1998-2005 a Bundestag Kulturális és Médiaügyi Bizottságának CDU/CSU-frakcióvezetője.

Bernd Neumann Úr 2005-től tölti be a Németországi Szövetségi Köztársaság kultúráért és médiaügyekért felelős szövetségi államminiszteri posztját, és ebben a minőségében évek óta a magyar-német kulturális, tudományos, művészeti kapcsolatok ápolásának elkötelezett híve. Döntő mértékben tevékenységének köszönhető, hogy a Németország által külföldön létesített és pénzügyileg támogatott alapítványi tanszékek egyike a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete keretében az erre vonatkozó, 2006. szeptemberi szerződéskötést követően 2007. február 1-jétől kezdhette meg működését Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék elnevezéssel. A tanszék azóta, közel öt éve mind tudományos, mind oktatási és közéleti téren eredményes munkát folytat. Az államminiszter úr döntése nyomán a Németországi Szövetségi Köztársaság a tanszék létesítése és működtetése kapcsán összesen mintegy 100 millió forintos támogatást ítélt meg a tanszék első ötéves működtetésére.

A történettudományi súlypontú tanszék fő profilját a multietnikus együttélés (különös tekintettel a magyarországi német kisebbségre) és a magyar-német kapcsolatok 18-20. századi történetének kutatása és oktatása képezi. A magyarországi németek csoporttörténete, valamint a dunai térség soknemzetiségű, e kisebbségi csoportokon átívelő kutatása és oktatása a tanszék működése révén modern, Magyarországon csak részben alkalmazott, korszakokon átívelő, transznacionális és interdiszciplináris megvilágításba került. Az alapítványi professzúra bekapcsolódott a történészképzés nappali, levelezős és doktori formájába is, szoros munkakapcsolat épült ki a PTE BTK Germanisztikai Intézetével. Kiváló kapcsolatokat ápol a hasonló képzést folytató más magyar felsőoktatási intézményekkel, a pécsi Valeria Koch Magyar-Német Nyelvű Iskolaközponttal, a német nyelvű képzést folytató középiskolákkal, a német nemzetiségi önkormányzatok helyi és országos szervezeteivel, a médiával, hazai és külföldi társadalomtudományi kutatóközpontokkal is, így a további eredményes munkához is minden feltétel adott. A tanszék létesítésének időpontja és működésének első ciklusa a tradicionális magyar-német jókapcsolatok keretén túl jól illeszkedett a 2006-2007-es Német-Magyar Kultúrév, s Pécs-Essen Európa Kulturális Fővárosa 2010. évi tudományos-kulturális rendezvényeihez is.

A tanszék eddigi tevékenysége során közvetett és közvetlen módon is hozzájárult a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar belföldi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez, amit olyan kiemelkedően fontos intézményekkel fennálló kiváló és tartalmas kapcsolatok jeleznek, mint a müncheni Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, az oldenburgi Bundesinstitut für Kultur  und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, a marburgi Herder Intézet, a regensburgi Südostinstitut, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, valamint a környező országok (Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia) tudományos kulturális intézményeivel fennálló kapcsolatok.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a tanszék működése rendkívüli módon járult hozzá mind országon belül, mind nemzetközi értelemben a Pécsi Tudományegyetem hírnevének öregbítéséhez. Mindez Bernd Neumann támogató hozzáállása és személyes elkötelezettsége nélkül nem valósulhatott volna meg, és méltán bízhatunk abban, hogy a tanszék támogatása a jövőben a magyar kormányzat részéről is biztosított lesz. Bernd Neumann komoly szolgálatot tett tehát az egyetemnek és a magyar tudománynak, díszdoktorrá fogadása emeli a PTE hírnevét és felsőoktatási presztízsét Európában és a világban.

You shall not pass!