Panaszkönyv

Kedves Munkatársak!

Rendszeresen jutnak el hozzám panaszok, melyek az egyetemi ügyintézés visszásságairól, lassúságáról és nehézségeiről szólnak, és amelyeknek számos objektív és sok szubjektív vonzata van. Minden hozzám eljutott panaszt kivizsgáltattam, s meg kellett állapítanom, hogy egyrészről az egyetemi ügyintézés számos esetben túlzott bonyolultsággal szabályozott, másrészt számos esetben nem a panaszolt szinten akad el az ügyintézés, hanem máshol, sőt az ügyintézés érintett szintjei a másikra mutogatnak a szinergikus működés helyett. A problémák minimumra szorítása érdekében jelentős lépéseket tettünk az ügyintézés egyszerűsítésére, emellett egy visszajelző rendszert szeretnék a cél érdekében az Önök rendelkezésére bocsátani, ahol a konkrét problémáikat jelezhetik, és panaszaik orvoslást nyerhetnek.

Az alábbiakban rövid összefoglalót olvashat az egyes területek ügyintézéséről.

Humán ügyintézéssel kapcsolatosan minden információ, nyomtatvány, szabályzat és utasítás valamint szolgáltatás elérhető a Humán Szolgáltató Iroda honlapján, a http://hr.pte.hu/ oldalon.

A beszerzési tevékenység két fő részre oszlik: közbeszerzési feladatokra, valamint operatív beszerzési és kapcsolódó raktározási, szállítási feladatok ellátására. Közbeszerzések esetében, az egyes szervezeti egységek írásban jelzik beszerzési igényüket a KLI részére. A Közbeszerzési Osztály a Közbeszerzési Törvényben és kapcsolódó joganyagban, valamint a PTE Beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően megvizsgálja a beérkező igényt és intézkedik: központosított közbeszerzésben történő megrendelésről, saját hatáskörű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, esetlegesen egyedi árajánlatkérésről.

A belső ügyfelek az eljárás menetéről mind elektronikus felületen, mind telefonon/e-mail útján tájékozódhatnak, munkaidőben a KLI munkatársai rendelkezésre állnak.

Raktári anyagok igénylése az erre kialakított igénylési lapon lehetséges. A Központi Raktár a kialakított eljárásrend szerint a raktári anyagokat nagyrészt az igénylő szervezeti egységek részére kiszállítja, a sürgős igényeket helyben kiszolgálja. A Szállítási csoport az Egyetemen belüli szállítási feladatokat a hatékonyság érdekében egyutas rendszerben fogja össze. A Pécsen belüli személyszállítási feladatokat, az igénylők telefonon történő fuvarigény-bejelentését követően látja el a kapacitások függvényében. A vidéki fuvarokat előzetesen, a Szállítási szabályzatban foglaltaknak megfelelően szükséges igényelni. A hivatkozott szabályzatok elérhetőek a PTE honlapon az Adminisztráció menüpont alatt található Szabályzatok, utasítások között.

Informatikai területen minden szolgáltatással kapcsolatban információt kaphatnak az ügyfelek az IIG Service Desk csoportjától a 36006-os telefonszámon, vagy az sd@pte.hu email címen. A szolgáltatásokhoz hozzáférést igénylést az EDOCS felületen (edocs.pte.hu) lehet igényelni elektronikus formában. Az ügyfelek az esetleges hibákat szintén a fenti elérhetőségeken jelenthetik be, a Service Desk csoport dokumentálja a bejelentéseket, majd továbbítja a szakembereknek. A hibák elhárítása után szintén a Service Desk értesíti a bejelentőt.

A pályázati tevékenység folyamatai, illetve a kapcsolódó nyilvántartási feladatok elektronikus támogatása a Pályázati Információs Rendszeren keresztül valósulnak meg. A PIR fő feladata az egyetemi polgárok számára átláthatóvá tenni a pályázatok életútját a projekt-előkészítés pillanatától a projektfenntartás időszakának végéig.  A Pályázati és Innovációs Igazgatóság honlapja: www.pii.pte.hu. A pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos ügyintézés során kereshető személyek a http://pii.pte.hu/content/munkatarsaink linken találhatóak.

A Rektori Hivatal általános ügyintézése írásos megkeresés vagy a kollégáknak közvetlenül megküldött elektronikus üzenet alapján történik. Az ügyintézési határidő legfeljebb harminc nap, azonban a beérkezett ügyirat sürgősségét, az abban szereplő határidőt minden esetben figyelembe vesszük. Amennyiben az ügy szervezeti egységek közötti egyeztetést, vagy testületi döntést igényel, a harminc napos határidő betartása indokolt. A postai úton beérkezett ügyiratokat a hivatalvezető szignálja ki az ügyintézőkhöz, akik az ügyet érdemben, szakmai szempontok szerint kezelik, készítik elő döntésre.

Amennyiben észrevétellel kíván élni az Egyetem központi irányítási egységeinek valamely szolgáltatásával kapcsolatban, azt megteheti a „Bejelentések a hivatali ügyintézéssel" dokumentum elektronikus kitöltésével és a bejelentes@listserv.pte.hu e-mail címre való eljuttatásával.

Az észrevétel rögzítésre kerül és annak típusától függően a Rektori Hivatal, illetve a Gazdasági Főigazgatóság kezeli a megoldandó problémát. Az észrevétel beérkezésének tényéről és a várható elintézési határidőről, a bejelentéskor megadott e-mail címre, levélben értesítést kap.

 

Letöltés:

You shall not pass!