Pécsi Tudományegyetem

Adminisztráció

  

  

Kutatóegyetem

A Pécsi Tudományegyetem 10 karával, 29 klinikájával és betegellátáshoz kapcsolódó intézményével a régió meghatározó tudásbázisa.

2012-ben került átadásra a Szentágothai János Kutatóközpont, mely a kor színvonalának mindenben megfelelő, kiemelkedő kutatási infrastruktúrát biztosít. Egyedülálló lehetőség ez a beköltöző kutatócsoportok, valamint a régió innováció-orientált gazdasági szereplői számára egyaránt. 

 

 

2011 decemberében fogadták el a PTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2011-2020 című munkaanyagot, melynek keretében intézményünk deklarálta a kutatóegyetemi lét, és az innováció iránti elköteleződését. A Pécsi Tudományegyetem a kutatás az egészség- és orvostudományok, élő- és élettelen természettudományok, humán tudományágak, társadalomtudomány és művészetek területén különösen aktív.


Kutatóegyetem a PTE!

A tudományos kutatásnak természetes velejárója az újítás, az innováció. Kutatóegyetemi pozícióink erősítése mellett célul tűztük ki, hogy a tágabb régió meghatározó innovációs centrumává váljunk. Ennek érdekében törekszünk kiterjeszteni nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerünket nem csak a tudományos intézetek és partner egyetemek, hanem a gazdasági élet minél több szereplőjére is.

2005 óta működik egyetemünkön Innovációs Bizottság és innovációs szervezet, melynek szerepe a kutatási eredmények szellemi termékként történő azonosításában, iparjogvédelmi oltalmában, majd innovációs hasznosításában rejlik. A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ tevékenységei közé tartozik az egyes találmányok üzleti hasznosítása, piackutatás, üzleti terv felépítése, befektetők vonzása, licenc konstrukciók kidolgozása, vagy akár start-up cég alapításának előkészítése.

A Pécsi Tudományegyetem újraértelmezett tudásközpont szerepét kívánja betölteni, kiváló kutatóegyetem és innovációs központ kíván lenni.

 

You shall not pass!