Pécsi Tudományegyetem

Adminisztráció

  

  

PTE Alapítvány

Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítvány

Adószám: 19034951-1-0 2

Bankszámlaszám: 50800111-15412809


 

A PTE Alapítvány célja az egyetem humán erőforrásainak fejlesztése és kiaknázása az alábbi tevékenységek anyagi támogatásával:

 • fiatal oktatók és kutatók támogatása
 • hallgatók támogatása
 • az egyetem és a régió kapcsolatépítésében különösen tevékeny külső intézmények és szakemberek támogatása
 • az egyetem szakmai tevékenysége közvetlen fejlesztését és korszerűsítését célzó infrastrukturális fejlesztések támogatása

 

Cél szerinti besorolás:

 • kulturális tevékenység
 • oktatási tevékenység
 • kutatási tevékenység
 • nemzetközi tevékenység

 


 

 

Pályázati felhívás

  

A Pécsi Tudományegyetem Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó 2017. évi bevételének felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Megköszönve az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához 2017-ben nyújtott támogatásokat, az előzetesen meghirdetett, és az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően

a PTE szakmai hagyományainak ápolásához, tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, a nemzetköziesedés elősegítéséhez, a kiemelkedő eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és munkatársak egyetemi feladatainak támogatásához, 2018-ban is pályázat formájában kíván az Alapítvány hozzájárulni.

 


 

 

Pályázati kategóriák

 

A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, műhelyek kulturális-, szakmai- és sporttevékenységének támogatása

 

Pályázni lehet minden olyan szakmai, kulturális és sport vonatkozású programmal, rendezvénnyel, projekttel, amely kellően igazolja a PTE hallgatóinak újító, ötletes és kiemelkedő szakmai és sporttevékenységeit. Hozzájárul az egyetemi hagyományok ápolásához, az idén kiemelten a 650 éves jubileum megünneplését célzóan.

A projekt témaköréhez tartozhat: szakmai, sport illetve kulturális rendezvények, események (konferenciák, workshopok, kiállítások, koncertek, egyéb közösségi rendezvények) szervezése, vagy kiadványok kiadása.

Pályázhat: minden hallgatói csoport, hallgatói szervezet.

 

B) Oktatók számára konferenciákon való részvétel támogatása

 

Pályázni lehet a PTE partnerintézményeiben, bármely tudományterületet érintő konferenciára, amely igazolhatóan hozzájárul a pályázó szakmai tudásának elmélyítéséhez, az Egyetem nemzetköziesedésének elősegítéséhez és a PTE elismertségéhez.

A PTE partnerintézményei azon intézmények, melyekkel egyetemközi szerződése van a PTE-nek. Ezen intézmények megtalálhatók az erasmus.pte.hu oldalon.

Pályázhat: a PTE minden oktatója, kutatója, aki az adott tárgy akkreditált tárgyfelelőse.

 

C) Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása

 

Az Alapítvány adminisztratív szakterületet érintő tanfolyamok, képzések, tanulmányutak, stb. részfinanszírozását vállalja a nyertes pályázók részére - különös tekintettel az idegennyelvű készségek fejlesztésére - részvételi díj vagy szállás-, útiköltség egy részének átvállalásával.

Pályázhat: a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, adminisztratív feladatokat ellátó minden munkavállaló.

 

 

Pályázati (beküldési) határidő: 2018. május 31.

A pályázatok elbírálási határideje: 2018. június 20.

A nyertes pályázatokra megítélt összegeket 2018. július 1-től 2018. december 20-ig folyósítjuk.

 

2018-as pályázati felhívás letöltése (PDF)

 


 

Pályázati információk

 

Pályázni az oldalunkról letölthető adatlap pontos kitöltésével és az adatlaphoz tartozó mellékletekben előírt információk megadásával lehet.
A pályázatokat: e-mailben (alapitvany@pte.hu) az Alapítvány elnökének, Dr. Rappai Gábornak címezve kell elküldeni. 

A pénzügyi elszámolás feltétele: a jóváhagyott pályázati programelemhez szigorúan illeszkedő eredeti számla a Pécsi Tudományegyetem Alapítvány nevére és a 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. címre kiállítva.

Az elszámolással kapcsolatos információ a tothjnezsuzsa@gmail.com e-mail címen kérhető Tóth Jánosné pénzügyi vezetőtől.

Sikeres pályázatokat kívánunk!

Dr. Rappai Gábor s.k.
a Kuratórium elnöke

 


 

Az Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet

Közhasznúsági fokozata: közhasznú

Típusa: nyílt alapítvány

Az alapítvány képviselői és a kuratórium tagjai:

 • Dr. Rappai Gábor, a kuratórium elnöke
 • Dr. Kiss Endre, kuratóriumi tag
 • Horváth Zsolt, kuratóriumi tag
 • Tóth Jánosné, gazdasági vezető

Képviseletre az elnök és egy másik tag együttesen jogosult.

Az alapító okirat módosításának kelte: 2014. június 18.

Jogerőre emelkedésének napja: 2014. szeptember 5.

Adószám: 19034951-1-02

 

You shall not pass!