Dr. Zempléni András

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2010. március 11.

Zempléni AndrásDr. Zempléni András kulturális antropológus (etnológus), a párizsi Nemzeti Tudományos Kutatási Tanács (CNRS) kutatóprofesszora, az Université Paris X – Nanterre Etnológiai és Összehasonlító Szociológiai Tanszékének egyetemi tanára, egyike a legsikeresebb külföldi magyar társadalomtudósoknak. Szakmai pályafutása Franciaországhoz és a francia tudományossághoz kötődik, ahova 16 éves korában, az 1956-os forradalom bukása után emigrált. 

Az afrikai kultúrák és társadalmak specialistája. Közel 50 éve végez folyamatos terepmunkát Nyugat-Afrikában. 

Elmélyült néprajzi terepmunkája révén kutatásait fokozatosan terjeszti ki az orvosi antropológiával érintkező vallásantropológia olyan alaptémáira mint az áldozás, a jóslás, a megszállottság vagy a beavatási rítusok. E témákban, amelyeknek világszerte az egyik legelismertebb szaktekintélye, számos ma már klasszikus írást publikál; emellett fontos etnopszichiátriai témákról ír. A matrilineáris szenufo-nafara társadalomban végzett terepmunkáján keresztül eljut a legáltalánosabb szociálantropológiai témák – matrilineáris rokonsági rendszerek, látogató házasság – vizsgálatához, amelyeknek nemzetközi szinten az egyik legnagyobb szakértője.

Afrikai kutatásai mellett Zempléni András a rendszerváltás óta Magyarországon is folyamatosan jelen van. Korábbi munkásságával összhangban elsősorban a rendszerváltás után bekövetkezett politikai újratemetéseket vizsgálja. 

Zempléni András kutatóként híd szerepet tölt be immár négy évtizede a francia és a magyar tudományosság között. Múlhatatlan szerepe volt abban, hogy az 1970-80-as években a magyar kulturális antropológusok – akkor még az MTA intézményrendszerén belül – kiépíthették nemzetközi kapcsolataikat Franciaországban, s hogy az antropológiai szemléletmód meghonosodhatott Magyarországon. A PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék négy éves EU-6 Marie-Curie Fellowship for the Transfer of Knowledge pályázatának kezdete óta vendégprofesszorként Magyarországon illetve Pécsett tartózkodik, a Tanszék életében rendszeresen részt vesz, és meghatározó szerepet játszik nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztésében, tudományos reputációjának növelésében.

Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Avatási időpont: 
2010. március 11.
You shall not pass!