Dr. Nyíri Kristóf

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2009. március 12.

Nyíri Kristóf 1968-ban szerezte meg diplomáját az ELTE matematika-filozófia szakán. 1971-ben doktorált az ELTE Bölcsészettudományi Karán filozófiából. Ugyanabban az évben tanársegédként a kar filozófia tanszékére került, melynek 1985 és 1989 között vezetője volt.

1986-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. 1978-ban nyerte el a filozófiai tudomány kandidátusa címet, 1985-ben a filozófiai tudomány doktora címet. 1993-tól az MTA levelező tagja, 2001. májusától rendes tagja. A Magyar Filozófiai Társaság elnökéül választották 1993 szeptemberében. 1995 és 2005 között az MTA Filozófiai Kutatóintézetének igazgatója, majd nyugdíjba vonulásáig kutatóprofesszora.

Vendégtanár volt Dániában, Colorado Springs-ben, Innsbruckban, Helsinkiben, Grazban, Santa Barbara-ban valamint Buffaloban. 1986 márciusától 1987 szeptemberéig és 1990 szeptemberétől 1991 februárjáig Alexander von Humboldt ösztöndíjjal a Ruhr-Universität Bochum-on kutatott. 1993 áprilisától júniusági a Royal Society of Edingburgh vend

égeként a St. Andrews-i egyetemen dolgozott. 1994 első hat hónapját Bécsben töltötte az Internationales Foschungszentrum Kulturwissenschaften Research Fellow-jaként. Tagja a Studies in East Europen Thought, a Monist, a Conceptus és a Wittgenstein Studies szerkesztőbizottságának.

Számos publikációja jelent meg magyarul németül és angolul a modern filozófiatörténet, az osztrák-magyar eszmetörténet, a nyelvfilozófia és a társadalomfilozófia köréből. Az elmúlt időkben kutatásai a kommunikáció technológiájának történetéhez kapcsolódó filozófiai kérdésekre, s különösen a számítógépek számítógép hálózatok és mobiltelefónia társadalom- és oktatásfilozófiai vonatkozású kérdéseire összpontosultak. Utóbbi problematikáról több nemzetközi konferencián tartott plenáris, megnyitó vagy záró előadást. Az előadások szövege angolul és magyar fordításban is megjelent.

Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Avatási időpont: 
2009. március 12.
You shall not pass!