Dr. Manfred Frank

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának díszdoktora: 2001. november 8.

Manfred Frank a tübingeni egyetem filozófia professzora, 1945-ben született. A jelenlegi német filozófia egyik legszínesebb alakja. Munkássága rendkívül sokrétű. Alapvető jelentőségű könyveket és tanulmányokat publikált Schellingről és a koraromantikáról (Der unendliche Mangel an Sein, Der kommende Gott, Einführung in die frühromantische ästhetik, „Unendliche Annäherung"). Németországban elsőként vállalkozott a kortárs francia filozófia széleskörű recepciójára. Elsősorban az ő érdeme a kortárs analitikus filozófia egy olyan sajátos értelmezésének kidolgozása, amely a német idealizmus és a romantika perspektívájára épül.

E témakörök sokszínűsége mögött számos igen lényeges - korunk filozófiáját, eredményeinek aktualizálásán keresztül új perspektívákat tudott megnyitni a modernt mitológia és a mitologémák értelmezése számára. Döntően hozzájárult a német idealizmus és a romantika kánonjának megkérdőjelezéséhez és felülvizsgálatához, a kanti filozófia sokszínű recepciójának történeti megélénkítéséhez. A kortárs öntudat-elméletek összefüggésében alapvető jelentőségűnek tekinthető a fentiekben ecsetelt teljes érdeklődési körre épülő stílusmozzanatként jelenik meg. Ebből a nézőpontból kiindulva Frank új szempontokat tudott bevezetni a filozófia és az irodalom kapcsolatáról szóló vitába.

A rendkívüli sokszínűségének és koncepcionális eredetiségnek köszönthetően Manfred Frank világszerte az egyik legismertebb és legünnepeltebb kortárs német filozófus.

Elsősorban neki köszönhetően vált a tübingeni egyetem újra Németország egyik legjelentősebb filozófiai műhelyévé.

Frank - Habermas és Gadamer mellett - Magyarországon a legismertebb és legtöbbet hivatkozott német filozófusok között van. Számos rövidebb-hosszabb tanulmánya jelent meg a legkülönbözőbb folyóiratokban, ez év nyarán pedig a Janus-Osiris Kiadó megjelenteti a stíluselméleti tanulmányaiból készült válogatást.

Manfred Franknak egyetemünkön is számos híve van, tudományos munkássága beépült az esztétikai, filozófiai, irodalomelméleti kurzusok tananyagába.

Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Avatási időpont: 
2001. november 8.
You shall not pass!